ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องซื้อ LTF /RMF ??


  LTF RMF Kasset 2

  ในชีวิตของมนุษย์เงินเดือน  “การเก็บออมเงิน” เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสะสมความมั่งคั่งในชีวิต แต่มีคนไม่มากที่เก็บออมเงินได้อย่างมีระเบียบและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  แต่ถ้าใครได้รู้จักการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF แล้ว จะพบว่าโอกาสมั่งคั่งของมนุษย์เงินเดือนนั้นอยู่ไม่ไกล เพราะการลงทุนกับกองทุนทั้ง 2 ประเภท  ได้ทั้งสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย

  - Advertisement -

  LTF  (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว) เหมาะสำหรับผู้มีรายได้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี และคาดหวังโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงและก็มีความเสี่ยงสูงด้วย (High Risk, High Return)  ดังนั้นผู้ที่จะลงทุนต้องยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้   สำหรับเงื่อนไขสำหรับการลงทุนใน LTF นั้น  ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี  ซื้อปีไหนลดหย่อนภาษีปีนั้น  และซื้อได้ไม่เกิน 15%  ของรายได้(ต่อปี) การลงทุนต้องครบ 5 ปีปฏิทินจึงจะขายได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข เช่น ถ้าลงทุนในปี 2556 ก็ต้องรอไปขายในปี 2560

  ในขณะที่  RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ซึ่งเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีคล้ายๆกับ  LTF   แต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ โดยมีนโยบายให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย ทั้งหุ้น-ตราสารหนี้  พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ  เป็นต้น  ทำให้สามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าใครที่ลงทุนในกองทุน RMF จะต้องลงทุนทุกปีไปถึงอายุ 55 ปี  ขั้นต่ำของการลงทุนคือ 5,000 บาท หรือ  3% ของรายได้ แต่รวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเบี้ยประกันบำนาญแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท (ต่อปี)

  แม้ว่า LTF/RMF จะเป็นวิธียอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนในการออมเงิน ลดหย่อนภาษี แถมยังมีโอกาสได้กำไร  แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงอันที่เกิดจากความผันผวนของตลาดด้วย  พร้อมทั้งต้องศึกษาการลงทุนให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน

  1. เลือกว่าต้องการลงทุนแบบไหน  ระยะสั้นหรือระยะยาว  รับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
  2. ตรวจสอบเงื่อนไขของการลงทุนก่อนเสมอ  ถ้าหากในอนาคตต้องการนำเงินไปใช้กะทันหัน และขายคืนก่อนครบเงื่อนไข จะต้องโดนเบี้ยปรับและคืนเงินภาษีที่เคยได้รับ
  3. อย่าซื้อเกินสิทธิ์  เพราะส่วนที่เกินจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  4. ขอคำปรึกษาจากสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ

  ลองศึกษาเรื่องการออมเงิน การลงทุน และทำความเข้าใจกับรูปแบบการออมเงินประเภทต่างๆ รวมไปถึงกองทุน LTF/RMF จากคลิปด้านล่างได้

  ออมเงิน กับ ลงทุนต่างกันอย่างไร ?

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g6EB6XwP1LM[/youtube]

  LTF / RMF คืออะไร ?

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5PgshPr-PR0[/youtube]

  เจาะลึก  LTF / RMF

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DyRUHFFFxao[/youtube]

  ที่มาข้อมูล :  

  *บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) ผู้นำตลาดกองทุนรวมด้วยขนาดกองทุน LTF/RMF ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

  **การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีของกองทุน RMF / LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน

  [Advertorial]