KBTG ศูนย์นวัตกรรมและเทคโลยีของกสิกรฯ ยก Silicon Valley มาไว้ในไทย

kbtg fintech kbank (1)

กสิกรไทย เปิด KASIKORN Business – Technology Group (KBTG) อย่างเป็นทางการ บริษัทใหม่ในเครือกสิกรไทย ที่มุ่งเน้นคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ (Fintech) เพื่อตอบสนองและก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก

- Advertisement -

“ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟนทำให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้สะดวกรวดเร็วขึ้น จากข้อมูลของธนาคารกสิกรไทยพบว่า รายการที่ทำผ่านช่องทางดิจิทัล แบงกิ้ง (โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต) ของธนาคารเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 168 ล้านรายการในปี 2554 เป็น 1,135 ล้านรายการในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7,900  ล้านรายการใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563) ส่วนการใช้บริการผ่านช่องทางสาขาจะเพิ่มจาก 166 ล้านรายการในปี 2554 เป็น 188 ล้านรายการในปี 2558 แต่คาดว่าจะลดเหลือประมาณ 153 ล้านรายการในปี 2563 ในขณะที่มูลค่าธุรกรรมที่ผ่านดิจิทัล แบงกิ้งก็เพิ่มจาก 9 แสนล้านบาทในปี 2554 เป็น 4 ล้านล้านบาทในปี 2558 และคาดจะเติบโตประมาณ 10 เท่าตัวเป็น 30 ล้านล้านบาท ในปีพ.ศ.2563 หรือ 5 ปีข้างหน้า ” บัณฑูร  ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าว

สำนักงาน KBTG ตั้งอยู่ในเมืองทองธานี มีจำนวน 11 ชั้น  ตกแต่งด้วยความเรียบง่าย โปร่งโล่ง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ที่เป็นแหล่งของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับระบบการทำงานใช้หลัก Agile working , Lean Startup ทำให้การทำงานรวดเร็ว ง่ายขึ้น และฝ่ายไอทีและฝ่ายธุรกิจทำงานด้วยกันง่ายขึ้น   นอกจากนี้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย การสร้างบรรยากาศให้แตกต่างไปจากบริษัทธนาคารเดิมโดยสิ้นเชิง เช่น ห้อง Creative Box  , ลิฟต์อัจฉริยะ , ห้องสันทนาการ ,  มุมสีเขียว

และรวมไปถึง ไฮไลท์ชั้น 11 เรียกว่า Innovation Campus เป็นห้องทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ  (Lab) อีกทั้งยังรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำคัญต่างๆของโลก  เช่น 1. Internet of Things (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต   2. World Class Design คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการในโลกยุคใหม่ที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก (User Experience Design-UXD) 3. Application Programming Interface (API) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์หนึ่งไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นไปยังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น กับระบบปฏิบัติการด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่น 4.Advanced Mobile Programming คือ แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด 5. Blockchain คือ เทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจการเงิน เพราะนอกจาก Blockchain จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว หลายบริษัททั้งในและนอกธุรกิจทางการเงินยังเชื่อว่า Blockchain ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินข้ามแดน ให้มีความรวดเร็วและตรวจสอบได้ และเทคโนโลยีที่ 6. Machine Learning หมายถึงการที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น โดยเรียนรู้จากการกระทำ หรือสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านั้นโดยใช้หลักการของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรืออาจเป็นการเรียนรู้จากการถูกสั่งให้ทำ จากตัวอย่าง (example) หรือจากการเปรียบเทียบ (analogy) ก็ได้   ภายในชั้น 11 ยังมี K-Stadium สเตเดี่ยมอินดอร์ที่ใช้ในการประชุมและแลกความคิด

สำหรับงบในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมทางด้านการเงินใหม่ๆ ราว 5,000 ล้านบาท ต่อปี แบ่งเป็น งบพัฒนาไอที 4,000 ล้านต่อปี และ งบพัฒนานวัตกรรมใหม่ 1,000 ล้านบาท  และเพื่อความเป็นผู้นำด้านดิจิตอลแบงกิ้งยังมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี ทั้ง Fintech และ Tech Startup ต่างๆ

กลุ่มบริษัท KBTG ประกอบด้วย 5 บริษัท ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ทั้งหมด ได้แก่บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด ดูแลด้านวางแผน ติดตาม และให้การสนับสนุนการจัดการด้านการเงินและด้านบุคลากรของ KBTG รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง KBTG และธนาคารกสิกรไทย บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบดิจิทัล แบงกิ้ง และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งทำหน้าที่สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด ออกแบบและสร้างระบบไอทีเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจและรองรับการนำนวัตกรรมมาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด บริษัท กสิกร โปร จำกัด ดูแลการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีของธนาคารให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านการพัฒนา การทดสอบ และการปฏิบัติการระบบไอที

หวังลูกค้าจะได้รับบริการทางการเงินในโลกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบที่สุด คาดใน 5 ปี จำนวนรายการผ่านดิจิทัล แบงกิ้ง เพิ่มเป็น 7,900 ล้านรายการต่อปี คิดเป็นมูลค่าธุรกรรม 30 ล้านล้านบาทต่อปี

KBTG 02หน้าอาคาร 1

kbtg 09ห้องอาหาร 2

kbtg 17ชั้นทำงาน 2

kbtg 18มุมบันได

KBTG 19Creative Box 1

kbtg 26Recreation Area 4

ktbg 05ลิฟท์อัจฉริยะ 2

kbtg 31K-Stadium 3

kbtg fintech kbank (1)

kbtg fintech kbank (2)

kbtg fintech kbank (3)

kbtg fintech kbank (4)

Comments are closed.