ฟอร์ดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ อันดับ 1 [PR]

Print

จำนวนแฟนฟอร์ด เฟียสต้า เฟสบุ๊ค ในประเทศไทย มากกว่า 130,000 คน ทำให้ฟอร์ด เป็นแบรนด์รถยนต์นั่งที่มีสมาชิกแฟนเพจสูงสุดในประเทศ นอกจากนี้ ชุมชนชาวเฟียสต้าในประเทศไทยยังนับว่ามีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับแฟนๆ ของฟอร์ด เฟียสต้า จากทั่วโลกอีกด้วย

- Advertisement -

เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการมีสมาชิกแฟนเพจครบ (และเกินกว่า) 100,000 คน  รวมทั้งการเป็นแบรนด์รถยนต์นั่งที่มีสมาชิกสูงสุดในประเทศ ฟอร์ดจึงได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจคิดเห็นของแฟนๆ โดยมีแฟนเพจตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,372 คน และมอบรางวัลบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบให้แก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 100 คน ที่เสนอความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาที่ผู้บริโภคต้องการและเป็นประโยชน์บนสื่อสังคมออนไลน์

ผลสำรวจแฟนเพจฟอร์ด เฟียสต้า ในประเทศไทย จากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 1,372 คน สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของผู้บริโภคชาวไทยในการใช้งานสื่อออนไลน์ในหลากหลายมิติ และตอกย้ำแนวคิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊คต่างๆ มักจะสมัครเป็นสมาชิกของแฟนเพจที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และตรงกับความสนใจของตน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์จึงมักเน้นย้ำกับนักการตลาดและผู้บริหารแบรนด์สินค้าต่างๆ อยู่เสมอว่า การนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคนั้น คือสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะทำให้แฟนเพจของแต่ละแบรนด์ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของฟอร์ด เฟียสต้า พบว่าสิ่งแรกที่พวกเขาคาดหวังจะได้รับจากการเป็นสมาชิกแฟนเพจนั้นก็คือการติดตามความคืบหน้าในการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ ก่อนใคร (14%) ตามมาด้วยการรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ (13%) และการรับคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ (13%)

“เราเชื่อว่าการที่เฟสบุ๊ค แฟนเพจของฟอร์ด เฟียสต้าในประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่เราให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจ เปิดโอกาสให้แฟนของฟอร์ดได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการที่เรายินดีให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามแก่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้” นางสาวธิดายุทธ์ นพเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

Print

 

Print