Tag: fiesta

ฟอร์ดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ อันดับ 1 [PR]

จำนวนแฟนฟอร์ด เฟียสต้า เฟสบุ๊ค ในประเทศไทย มากกว่า 130,000 คน ทำให้ฟอร์ด เป็นแบรนด์รถยนต์นั่งที่มีสมาชิกแฟนเพจสูงสุดในประเทศ นอกจากนี้ ชุมชนชาวเฟียสต้าในประเทศไทยยังนับว่ามีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับแฟนๆ ของฟอร์ด เฟียสต้า จากทั่วโลกอีกด้วยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการมีสมาชิกแฟนเพจครบ (และเกินกว่า) 100,000 คน  รวมทั้งการเป็นแบรนด์รถยนต์นั่งที่มีสมาชิกสูงสุดในประเทศ ฟอร์ดจึงได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจคิดเห็นของแฟนๆ โดยมีแฟนเพจตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,372 คน และมอบรางวัลบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบให้แก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม...

ฟอร์ด เฟียสต้า รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีระดับโลกของผู้หญิง [PR]

ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่ รุ่นเครื่องยนต์อีโคบู๊สต์ 1.0 ลิตร คว้าคะแนนรวมสูงสุดในการประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีระดับโลกสำหรับผู้หญิง ประจำปี 2556 (2013 Women’s World Car of the Year) และยังชนะรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีระดับโลก ในประเภทรถยนต์รุ่นประหยัดสำหรับผู้หญิง (Women’s World Car of the Year...
- Advertorial -