สุดยอด Social Network ช่วยตามหาเด็กสูญหาย

 Most Valuale Social Network

มูลนิธิเด็กสูญหาย ประเทศแคนาดา (MCSC) ร่วมกับเอเย่นซี่ Grey Canada เปิดตัว The World’s Most Valuable Social Network  เป็นครั้งแรกที่ให้บริจาคพื้นที่ timeline ของ Facebook ของตนเองในการโพสตามหาเด็กที่กำลังสูญหาย  ทั้งนี้เมื่อใดที่มีการแจ้งวว่าเด็กหาย  ผู้ที่ใช้บริการ Social Network นี้หากอยู่ระแวกใกล้เคียงจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้า timeline เพื่อช่วยเหลือกันตามหาเด็กที่สูญหาย  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.valuablenetwork.ca

- Advertisement -

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sDkwLp477Lk[/youtube]