ผู้ใช้สมาร์ทโฟนสารภาพห่างแอพฯ เกิน 1 วันจะ “ขาดใจ”

 

mobile app behavior

- Advertisement -

 

จากการสำรวจของ Apigee ที่ทำการวิจับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนจากเจ้าของสมาร์ทโฟน 762 รายในสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และสเปนถึงเรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

โดยผลวิจัยฯ สรุปได้ว่า 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า ตัวเองไม่สามารถห่างจากแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ได้เลยแม้แต่วันเดียว โดยส่วนมากแอพฯ ที่มีความสำคัญกับพวกเขาก็คือแอพฯ พวกอีเมล์, เฟซบุ๊ค และนาฬิกาปลุก

อย่างไรก็ตามผลวิจัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากในพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ล่ะประเทศ สเปนเป็นประเทศที่ติดแอพฯ อาการหนักที่สุด 93% บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน 1 วันถ้าไม่มีแอพฯ ส่วนคนฝรั่งเศส 18% บอกว่าไม่สามารถออร์เดอร์ดินเนอร์ได้ถ้าไม่มีแอพฯ ส่วนคนอเมริกัน 50% บอกว่าขาดแอพฯ เกิน 4 ชั่วโมงไม่ได้

ส่วนเรื่องจำนวนแอพฯที่ใช้ใน 1 วัน มี 2% ตอบว่าใช้ 50 แอพฯต่อวันเลยทีเดียว แต่ส่วนใหญ่ 72% ใช้วันล่ะ 10 แอพฯ

2013Apigee_Infographic_02