ครึ่งปีแรก 2012 รายได้ Google โตแซงหน้าสื่อสิ่งพิมพ์

 

- Advertisement -

 

2-3 ปีที่ผ่านมา  โฆษณาประเภทออนไลน์ (Online Ads) มีอัตราการเติบโตแซงหน้าโฆษณาประเภทหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จึงทำให้โฆษณาออนไลน์กลายเป็นสื่อโฆษณาใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากสื่อทีวี

ล่าสุด Statista  รายงานว่า  6 เดือนแรกของปี 2012 รายได้โฆษณาของ  Google  จำนวนมากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ   ขณะที่รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร)ในสหรัฐอเมริกา ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญ   ซึ่งหมายความว่า  บริษัทที่เพิ่งเปิดได้เพียง 14 ปี อย่าง Google  กำลังเนื้อหอมและดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเป็นร้อยๆปี   และอนาคตสิ่งพิมพ์จะเป็นเช่นไร

 

ที่มา :Statista