HomeBrand Move !!เจาะลึก 7 ความคิดลับๆของ เอเชียสายพันธุ์ใหม่

เจาะลึก 7 ความคิดลับๆของ เอเชียสายพันธุ์ใหม่

แชร์ :

 

Santos Or Jaune

ยังก์แอนด์รูบิแคม หรือ Y&R  ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ชั้นนำ   เผยผลสำรวจ  Y&R GenerationAsia” สรรพาวุธทางความคิด  ในการจับทิศทางของกระแสความต้องการผู้บริโภคทั่วเอเชีย  ซึ่งร่วมกับเครือข่าย Y&R จำนวน 9 ประเทศ ทั่วเอเชีย ได้แก่ ไทย  เวียดนาม  ฮ่องกง  เกาหลี  สิงคโปร์  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และอินเดีย  โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18-35 จำนวน 13,000 คน (กลุ่ม GenerationAsia) ผ่านระบบออนไลน์  จุดประสงค์ต้องการทราบทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวเอเชีย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดในการเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มบริโภคกลุ่มนี้

7 ทัศนคติโดยรวมของชาวเอเชีย

1. เริ่มต้นที่ครอบครัว   GenerationAsia  เชื่อว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสายใยยความสัมพันธ์ ความอบอุ่น และการใช้ชีวิต  แต่อย่างไรพวกเขามีจุดยืน และแนวคิด แนวทางการการใช้ชีวิตของพวกเขาเอง  โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดสมาชิกอื่นๆในครอบครัว

2. โลกสวยอนาคต  พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี  เติบโตมาพร้อมกับความหวังและเชื่อว่าสามารถสร้างอนาคตที่สวยงามของตนและสังคมได้  อีกทั้งยังมองว่าโลกและสังคมปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยมือเขา

3. คิดก่อนลุย  การวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  พวกเขาจึงต้องการข้อมูลจำนวนมากในการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆในชีวิต  ต้องมีตัวเลือกเยอะๆในการตัดสินใจ  อีกทั้งมีการวางแผนการใช้เงิน  และการออมเงินเป็นอย่างดี

4. เปิดรับ ปรับตัว  เปิดรับความแปลกใหม่  ทั้งกระแสสังคม  นวัตกรรม  และกิจกรรมการสื่อสารของแบรนด์  ปรับตัวกับสถานการณ์  และกาเรปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

5.ต้องมีเครือข่าย GenerationAsia  เป็นกลุ่มที่มีเพื่อนเยอะและเครือข่ายหลายกลุ่ม  และพวกเขาเชื่อว่าการมีเครือข่ายหรือ Network เป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต

6. สุขมาก่อนเงิน  พวกเขามองว่าเงินและวัตถุจำนวนมากไม่ใช่สำคัญเท่ากับการมีความสุขในการใช้ชีวิต

 7. สวยสร้างได้  ความสวยเป็นต้นทุนสำคัญต่อชีวิต  ดังนั้นความสวยและสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องการได้มาตั้งแต่เกิดแต่สามารถสร้างกันได้  นอกจากนี้ฐานะทางสังคมควรจะมาจากความสามารถและพยายาม  มากกว่าการใช้เงินซื้อมา

 

3 ค่านิยมเด่นของไทย

1. อยากเด่น แต่แคร์สายตา  GenerationAsia ในประเทศไทย พวกเขาอยากโดนเด่น  อยากเป็นที่ยอมรับ  และเป็นที่จดจำของคนในสังคม  แต่ยังแคร์สายตา  และค่านิยมของกระแสหลักสังคมอยู่

2. ชอบสังคม แต่ยังสงวนความเป็นส่วนตัว  ชอบมีส่วนร่วมในสังคม  เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะสงวนพื้นที่และความเป็นปัจเจกชนไว้  โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับกระแสสังคมหลัก

3. ชอบโชว์มุมมองความคิด  โดยไม่ยึดติดกับผล   ชอบแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะ และกลุ่มพวกเขา  โดยไม่คำนึงถึงผลว่าความคิดเห็นของตนจะช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของคนไทยสายพันธุ์ใหม่  ชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ผ่านการแต่งตัว การแตกแต่งยานพาหนะ  โดยไม่ผูกติดกับกระแสนิยมของแบรนด์ใดๆ

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม