Tag: Symposium

SCG ตอกย้ำเป้าหมาย “พัฒนาอย่างยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ไทย ต้องผสานพลังทั้งอาเซียน

 เพราะว่าแนวคิดเรื่อง "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development- SD) ในวันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ "ต้อง" (Must Have) วางแผนและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันนี้ วันที่เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเกิดจาความร่วมมือในระดับภูมิภาค จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ASEAN Sustainable Development Symposium 2014” ที่ เอสซีจี  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญของ ...

สรุปสุดยอดโฆษณาไทย รางวัล Adman Awards 2014

Adman Awards & Symposium 2014 เวทีใหญ่สำหรับชาวโฆษณาไทยซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาถึงปีที่  11 ชิ้นงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวดปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 762 ชิ้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20 % โดยผลงานหมวดที่ส่งเข้ามามากสุด 3 อันดับแรก คือ สื่อดิจิตัล 143 ชิ้น สื่อโฆษณานอกบ้านและแฝงในบรรยากาศ 121 ชิ้น...

ประกาศผล Adman Awards 2014 พบกันที่ Adman Night 17 ก.ย.นี้

 Adman Awards & Symposium ประจำปี 2014  ภายใต้แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New Frontier)  อีกหนึ่งเวทีสำคััญของวงการโฆษณาไทย ทีจะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้มีผลงานโฆษณาดีๆออกสู่สายตาคนไทย  โดยมีทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้ (Symposium) และการประกวดโฆษณาควบคู่กันไป  ทั้งนี้จะประกาศผลการประกวดโฆษณา Adman Awards 2014 ใน Adman Night วันที่ 17 กันยายน 2557 นี้  พิธีมอบรางวัลการประกวดงาน Adman Awards & Symposium 2014 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ คอนเวนชั่น...

สร้างแบรนด์ไทยบุกตลาด AEC ต้องทำอย่างไร ?? สัมมนา “Brand Value Creation” [PR]

 กรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วม กับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดมุมมองในการสร้างแบรนด์ และการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ไทยให้พร้อมบุกตลาดโลกและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในตลาด AEC ที่จะทวีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดงานสัมมนาด้านการสร้างแบรนด์ “SUSTAINABLE BRAND, SUSTAINABLE BUSINESS” ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 นี้ ณ ห้อง อโนมา แกรนด์...

ADMAN 2014 เชิญร่วม VOTE แคมเปญโฆษณาแห่งปีหมวด Film และ Digital

งานประกวด  Adman Awards & Symposium ประจำปี 2014  แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New Frontier)  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นปัจเจกมากขึ้น จนถึงเครื่องมือการสื่อสารและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่สร้างช่องทางการสื่อสารใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ หรือที่เรียกว่าเป็น “พรมแดนใหม่”นอกจากนี้ Adman Awards & Symposium 2014  จึงร่วมกับ www.BrandBuffet.in.th...

เสวนา “The New Frontier เปิดโลกโฆษณา บุกท้าทายพรมแดนใหม่” โดย Adman 2014

Adman Awards & Symposium 2014  เตรียมจัดงานเสวนา “The New Frontier เปิดโลกโฆษณา บุกท้าทายพรมแดนใหม่” ความท้าทายใหม่ของนักโฆษณาและนักการตลาดต้องเผชิญ แล้วต้องพิชิตอย่างไร   โดย 3 วิทยากรมากประสบการณ์ จากวงการโฆษณา มีเดีย และออนไลน์ มาร่วมพูดคุย ได้แก่1.คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล / นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2.คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์...
- Advertorial -