Tag: LINE JOBS

เจาะอินไซต์ Line Jobs เครื่องมือแก้ Pain Point สมัครงานออนไลน์ ช่วยให้คนและงานเจอกันได้ใน 22 วินาที ...

ถือฤกษ์ช่วงวันแรงงานแห่งชาติของปีก่อน เปิดแพลตฟอร์มบริการ Recruitment ชื่อ Line Jobs ที่ต่อยอดมาจาก Line Career เครื่องมือใช้หาคนเข้าองค์กรตัวเองของ Line Thailand ​และทำให้ได้ทีมงานคุณภาพเข้ามาเสริมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มองเห็นโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการด้วยแพลตฟอร์ม Line เพิ่มเติมใน Area ใหม่ๆ มากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าเป็นเครื่องมือที่ Line Thailand ใช้ได้ผล ทุกองค์กรก็น่าจะนำไปใช้อย่างได้ผลเช่นกัน...

10 เหตุผล ที่ทำไมต้องหาคน หางานผ่าน LINE JOBS

LINE JOBS เป็นระบบการจัดหางานแนวใหม่ ที่ตรงกับยุคสมัย หรือเรียกว่าเป็น Social Recruitment ซึ่ง LINE THAILAND เห็นโอกาสและศักยภาพของช่องทางนี้ จึงได้พัฒนามาจนเกิดเป็น LINE JOBS เพื่อให้กลายเป็นอึกตัวช่วยหนึ่งสำหรับผู้หางาน และผู้รับสมัครงานได้มาพบกันอย่างตรงใจและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด จากสถิติของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่าปีๆนึงมีจำนวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 5-7 แสนคนต่อปี ที่ต้องร่อนใบสมัครไปบริษัทต่างๆ แต่สำหรับช่องว่างในตลาดหางานออนไลน์ ยังขาดแหล่งหางานด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ความต้องการพนักงานสูงอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการลาออกพนักงานสูงมากกว่า...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR