Tag: Hashtag

กลยุทธ์ 3C สำหรับนักการตลาด “ดึงขุมพลังทวิตเตอร์” มาใช้อย่างไร ให้เป็นแบรนด์ที่ใครๆ ก็พูดถึง 

“ทวิตเตอร์” เป็นโซเชียลมีเดียที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด ข้อมูลจากงาน DAAT 2019 จัดโดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้เผยถึงมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ในทวิตเตอร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 135 ล้านบาท เป็น 204 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 52% ขณะที่การเติบโตของ Active User ในประเทศไทยนั้นสูงมากถึง 30% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้ใช้ทวิตเตอร์ทั่วโลกเมื่อมีคนเข้ามาเล่นทวิตเตอร์มากขึ้น จึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางโฆษณาและนำเสนอคอนเทนต์ ที่นักการตลาดให้ความสนใจ...

Right Offer – Right Person – Right Time 3 หลัก ทำ...

นับวันแบรนด์ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้ Message ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งด้วยฐานะในความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าบางส่วนอาจตั้งแง่ไว้แต่แรก ที่ผ่านมาจึงได้เห็นหลายๆ แบรนด์แก้ปัญหาด้วยการมอบ Special Offer บางอย่างเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริโภค ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมเปิดประตูให้แบรนด์เข้ามาทักทายได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อนานวัน หลายๆ แบรนด์ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กัน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบกว้างๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะคุยกับใคร รวมทั้งการเติบโตของจำนวนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคในแต่ละวันล้วนอยู่ในภาวะ Overload โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ Overload เพราะแม้แต่ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์หรือ...
- Advertorial -