Tag: Google For Thailand

เผยอินไซต์ คนเสิร์ชร้านชิมช้อปใช้ เพิ่ม 2 เท่าตัวใน 1 เดือน

พบแคมเปญชิมช้อปใช้ของรัฐบาลไทยเปลี่ยนภูมิทัศน์การเสิร์ช โดย Google ประเทศไทยเผยตัวเลข ผู้บริโภคมีการเสิร์ชหาร้านในโครงการดังกล่าวเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ แถมร้านค้าไทยปรับตัวไว เมื่อพบเทรนด์ดังกล่าวเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ก็แห่เปลี่ยนชื่อร้านบนแผนที่ดิจิทัล โดยมีการเพิ่มคำว่า "ชิมช้อปใช้" ลงไปด้วยเพื่อให้ผู้คนค้นหาได้ง่ายมากขึ้นโลกดิจิทัลไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการออกมาเปิดเผยข้อมูลของ Google ประเทศไทย ผ่านงาน Google for Thailand ที่คุณอภิชญา เตชะมหพันธุ์ Country Head, Google Customer Solution...

มาดู 6 สิ่งใหม่ที่ User คนไทย จะมีโอกาสได้ใช้งานจาก Google -YouTube ในปีนี้

Google ประเทศไทย จัดงาน Google for Thailand เป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Leave No Thai Behind เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้เติบโต ภายใต้การส่งเสริมผ่าน 4 เสาหลัก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด อยู่ในเจนเนอเรชั่นไหน หรืออยู่ในพื้นที่ส่วนใดของประเทศ ก็มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 4 เสาหลัก ที่เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ของกูเกิล...