Tag: Doctor A to Z

ไทยพาณิชย์จับมือสตาร์ทอัพ เปิดตัวบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านแอป SCB Easy [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพ (SCB Healthcare Ecosystem) เปิดตัวบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ให้คนไข้พบคุณหมอได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล พร้อมรับสิทธิพิเศษปรึกษาแพทย์ฟรี 500 สิทธิ์แรก และส่วนลดค่าปรึกษาแพทย์ 10% ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2563คุณปรมาศิริ มโนลม้าย...

สุดยอด 3 สตาร์ทอัพไทย Insure Tech จากเวที Allianz Ayudhya Activator เตรียมต่อยอดไอเดียสู่ระดับโลก

อลิอันซ์ อยุธยา มีจุดยืนที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มที่เป็นลูกค้าของอลิอันซ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีกด้วยช่วงปลายปีที่ผ่านมา จึงเกิดหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของอลิอันซ์ อยุธยา อย่างจริงจัง ในฐานะธุรกิจประกันชีวิตรายแรกที่เข้ามาให้การสนับสนุนการบ่มเพาะกลุ่มสตาร์ทอัพของไทยให้มีความแข็งแรงและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ภายใต้โครงการ Allianz Ayudhya Activator ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มอลิอันซ์ ในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ เพื่อมีส่วนช่วยยกระดับ InsureTech...
- Advertorial -