Tag: DJSI

เอสซีจี ที่ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 5 จาก DJSI [PR]

นายกานต์ ตระกูลฮุน (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายชลณัฐ  ญาณารณพ (ขวา) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี  ร่วมถ่ายภาพในโอกาสที่เอสซีจีได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1...