Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: coding

‘ความขลังของใบปริญญาที่เริ่มถดถอย’ เมื่อ ‘ทักษะ’ บัณฑิตจบใหม่ใช้ไม่ได้จริงหน้างาน ช่องว่างที่ต้องเติมด้วยการ Reskill

เรื่องของ “การพัฒนาคน” ​ถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นพื้นฐานของทุกๆ การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเผชิญกับปัจจัยที่จะเข้ามา Disruption ได้จากรอบด้าน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ารากฐานสำคัญในการพัฒนาคนก็คือ เรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา Skill ต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก แต่เป็นที่น่าตกใจว่า มาตรฐานของระบบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ​ในประเทศ​ ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ ​โดยเฉพาะทักษะที่ภาคแรงงานต้องการนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสอนอยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ทำให้กลายมา​เป็นภาระขององค์กรต่างๆ ในการเทรนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในแบบที่แต่ละสายงานต้องการ ช่องว่างระหว่าง Theory และ Practical...

ญี่ปุ่นเปิดวิชาเขียนโปรแกรมให้เด็ก ป. 5 สู้ปัญหาขาดแรงงานไอที 5.9 แสนคนในปี 2030

นับจากปี 2020 เป็นต้นไป เด็กชั้น ป.5 ของญี่ปุ่นจะมีวิชาเรียนใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบแล้วอีกหนึ่งวิชา นั่นก็คือวิชาเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยหนังสือของวิชาดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับวัตถุประสงค์ของญี่ปุ่นที่ให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้น ป.5 เริ่มเรียนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั้น หลัก ๆ คือเพื่อเร่งสร้างคนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพิ่มขึ้น หลังมีการประมาณการโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นว่า หากการเติบโตของตลาดไอทียังเป็นเช่นนี้ต่อไป ภายในปี 2020 ญี่ปุ่นจะขาดแคลนแรงงานไอทีราว 290,000 ตำแหน่ง...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR