Tag: AnyMind

AnyMind Group ปรับปรุงโลโก้ครั้งใหญ่เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมใหม่ [PR]

 AnyMind Group ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดและความบันเทิง รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ประกาศปรับปรุงโลโก้ AnyMind Group พร้อมกับโลโก้ AdAsia, CastingAsia และ TalentMind บริษัทในเครือทั้งหมดเนื่องจากการพัฒนาและการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท โลโก้ใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับวันเกิดครบรอบปีที่สี่ของบริษัท พร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแต่ละแบรนด์โคสุเกะ โซโก ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า“ เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตทั้งแบบแนวดิ่งและแบบแนวนอนภายในบริษัท และได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย ตอนนี้เรากำลังวางแผนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและมั่งคงทั่วโลก เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”และโลโก้ใหม่ของ AnyMind แสดงถึงการทำงานร่วมกันและการผนึกพลังระหว่างแบรนด์และธุรกิจต่างๆของ...
- Advertorial -