Tag: โมเดิร์นเทรด

ทำความเข้าใจ “จิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อ” เคล็ดลับแบรนด์ชนะใจลูกค้า ในยุคไร้ Brand Loyalty

ท่ามกลางความหลากหลายของสินค้า และการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ทำให้ผู้บริโภคยุคนี้มี Brand Loyalty ต่อสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งน้อยลง นั่นหมายความว่าแม้ผู้บริโภคจะวางแผนซื้อสินค้าอยู่แล้ว แต่เมื่อเดินเข้าสโตร์ หรือร้านค้า หากเจอปัจจัยเร้าที่กระตุ้นความสนใจ ผู้บริโภคพร้อมเปลี่ยนแบรนด์ได้ตลอดเวลาส่งผลให้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายในปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญกับ “ช่องทางการขาย” ไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพราะการตัดสินใจซื้อสินค้าสักอย่างในยุคนี้ เป็น “Impulse Purchase” มากกว่า โดยเฉพาะสินค้า FMCG“ร้านสะดวกซื้อ” ขยายตัวเร็ว แต่ “ร้านโชห่วย”...

โชห่วยไทย Never Die! กรณีศึกษา “ยูนิลีเวอร์” เปิดร้านติดดาว เพิ่มศักยภาพโชห่วย

“โชห่วย” หรือ “ร้านขายของชำ” ถือเป็นรากเหง้าค้าปลีกที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และมีบทบาทสำคัญทั้งกับฝั่งซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคไทย จากนั้นได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งประมาณปี 2540 เป็นต้นมา ได้เกิด “จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่” เมื่อค้าปลีกไทยที่เข้าสู่ยุค “Segmentation” คือ มีค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆ จากต่างประเทศที่ยังไม่เคยมีในเมืองไทยสมัยนั้นทยอยบุกตลาด เช่น Convenience Store (CVS), Hypermarket/Discount Store,...