Tag: ผู้ประกอบการ SME

สสว. จับมือ มทร. ธัญบุรี และองค์กรชั้นนำ ปั้นผู้ประกอบการ SME ลุยตลาดออนไลน์ มั่นใจสินค้าไทยพร้อมลุยระดับนานาชาติ [PR]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ SME Online ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายในตลาดออนไลน์เช่น การส่งเสริมการขาย...

เมื่อแบรนด์ใหญ่ไม่โดนใจผู้บริโภคเสมอไป! “ยักษ์ค้าปลีก” ดึง “SME” เป็นคู่ค้าในยุค Segmentation

หากย้อนกลับไปในอดีต เวลาไปเดินชอปปิงในศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ เราจะพบแต่แบรนด์สินค้าที่เป็นของผู้ผลิตรายใหญ่ ถือเป็นคู่ค้าสำคัญของ Modern Trade โดยแบรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมในตลาด ผู้ผลิต ย่อมมีอำนาจการต่อรองสูง ทำให้ได้พื้นที่ขาย-พื้นที่ชั้นวางตำแหน่งดี เป็นจุดปะทะสายตาคนที่เดินผ่านไปมาแม้แบรนด์ใหญ่ มีพลังมหาศาลในการ Push สินค้าเข้าช่องทางจำหน่ายต่างๆ และมีความพร้อมด้านเงินทุน ที่จะ Pull ให้ผู้บริโภคเข้ามาหาแบรนด์ ทำให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่ยอมรับ และกลายเป็น “แม่เหล็ก”...