Tag: การวิเคราะห์ข้อมูล

ทำจริง เจ็บจริง 4 กูรูแชร์ประสบการณ์ตรงจากสนาม Big Data ในงาน Brand Talk ครั้งที่ 14

ในพาร์ทที่สองของ Brand Talk ครั้งที่ 14 ตอน The DAWN of DATA ได้เพิ่มระดับความน่าสนใจให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อกูรูตัวจริงในสนาม BIG DATA จากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ มาร่วมแชร์มุมมองจากประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ข้อมูลมาสู่การทำงานให้ได้ผลจริง โดยครอบคลุมทั้งในสายงานนักวิจัยและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร และผู้ให้บริการ Travel Marketplace โดยตัวแทนจากแต่ละธุรกิจที่มาร่วมพูดคุยกับ BrandBuffet.in.th ในครั้งนี้...

“พี่ไทยใจเย็น” สเต็ปนี้อย่าเพิ่ง BIG เอาแค่จัดการ DATA ให้เป็นระเบียบก่อน  

เป็นวาระที่แวดวงการตลาด โดยเฉพาะในส่วนงาน Digital Marketing มีความตื่นตัวและให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในรอบปีที่ผ่านมานี้ แม้ว่าในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้า จะเริ่มได้ยินคนพูดถึงเรื่องของการใช้ Big Data ให้ได้ยินกันมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะยังจำกัดอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูลไว้พร้อมสำหรับการนำมาใช้แล้ว ขณะที่แบรนด์ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เริ่มแม้แต่การจัดเก็บข้อมูล ทำให้การใช้งานที่ผ่านมาจึงยังไม่ได้กระจายไปในวงกว้างมากเท่าไหร่นัก   แต่ในปีนี้หลังจากนักการตลาดหรือแบรนด์ต่างๆ เริ่มเรียนรู้ พัฒนาระบบในการใช้จัดเก็บข้อมูล และเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้ รวมทั้งเริ่มมองเห็นรูปแบบในการนำข้อมูลที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานหรือรูปแบบธุรกิจตัวเองได้มากขึ้น จึงเริ่มได้เห็นทิศทางที่ภาคธุรกิจต่างๆ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้มาต่อยอดในมิติต่างๆ อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จากที่ก่อนหน้าอาจจะเห็นได้มากในกลุ่มงาน...

LATEST POST

MOST POPULAR