HomePR Newsเอสซีฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ความร่วมมือด้าน Green จาก SCG และ TOA [PR]

เอสซีฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ความร่วมมือด้าน Green จาก SCG และ TOA [PR]

แชร์ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ และ มีนวัตกรรม พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยลดการก่อให้เกิดมลภาวะให้แก่โลกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ พร้อมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของสังคมรอบข้าง โดยนายพิษณุ เดชสง หัวหน้าสายงานต้นทุนและนวัตกรรมการก่อสร้าง เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล แห่งความภูมิใจ ด้าน Green จาก SCG และ TOA

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายพิษณุ กล่าวว่า “เอสซีฯ มีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% ในปี 2573 ตามภารกิจ SCero Mission จึงร่วมมือกับหลายองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้วิธีการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) เป็นหนึ่งวิธีการในการเลือกซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในการก่อสร้างตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน”

โดยรางวัลแรก ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน Inclusive Green Growth Day Empowered by SCG : เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน โดย Cement and Green Solution Business (CGS) ภายใต้เอสซีจี จัดขึ้นเพื่อมอบโล่เกียรติคุณให้กับ กลุ่ม Developer ชั้นนำของเมืองไทย เป็นการขอบคุณที่ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว ด้วยการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกในกลุ่มซีเมนต์คอนกรีต และกรีนโซลูชัน ในอาคารระดับ Masterpiece ของไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ระหว่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำกับเอสซีจีเพื่อเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และสร้างสังคมสีเขียวแบบยั่งยืน พร้อมด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ Green Mission ในงาน ‘TOA GREEN MISSION TOWARDS NET ZERO’ โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือในการเลือกใช้สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


แชร์ :

You may also like