HomeSponsoredOR คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

OR คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

แชร์ :

 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เพราะเชื่อว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถเติบโตเพียงลำพังคนเดียว ทว่าสังคม ชุมชน ลูกค้า และคู่ค้าต้องเติบโตไปด้วยกัน ทำให้ หลังจาก “บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)” หรือ “OR” แยกตัวออกมาจาก ปตท. จึงประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เน้นสร้างการเติบโตในรูปแบบใหม่ บนวิสัยทัศน์ Empowering All toward Inclusive Growth หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

ถึงวันนี้ ผลของการดำเนินธุรกิจบนแนวคิด Inclusive Growth ได้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กได้เติบโตมากมาย ล่าสุดในปีนี้ ยังคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2567 หรือ 14th Asian Excellence Award รวม 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) 

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยดแห่งเอเชีย จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาล รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ดีในระดับสากล โดยพิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภูมิภาคเอเชีย

ดังนั้น การได้รับรางวัลดังกล่าว จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารด้านการเงิน และการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน และ คุณปิติรัตน์ รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2567


แชร์ :

You may also like