HomeSponsoredคำถามชวนคิด จาก ‘โออาร์’ ….ใครที่ทำให้สังคมเราสะอาดขึ้น?

คำถามชวนคิด จาก ‘โออาร์’ ….ใครที่ทำให้สังคมเราสะอาดขึ้น?

แชร์ :

โฆษณาชิ้นใหม่เพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR)  ‘โออาร์ โอกาสเพื่อสังคมสะอาด’ สะท้อนความมุ่งมั่นตลอด 6 ปี ในการพัฒนาทุกธุรกิจใน Ecosystem ให้ตอบโจทย์ได้มากกว่าแค่การส่งมอบคุณภาพ หรือความเชื่อมั่น แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทย ‘สะอาดขึ้น’ ในทุกๆ วัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นำมาสู่การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแนวคิด ‘โออาร์ โอกาสเพื่อสังคมสะอาด’ จากการเริ่มต้นตั้งคำถามว่า ‘ใครกันนะที่ทำให้สังคมเราสะอาดขึ้นในทุก ๆ วัน?’  ก่อนจะฉายภาพ​ผ่านการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของโออาร์​ซึ่งล้วนแต่มีจุดยืนในการขับเคลื่อน Green Economy ​ให้มาอยู่ในชีวิตประจำวัน​ และทุกคนเองก็สามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมสะอาดให้กลายเป็นจริงได้ไปพร้อม​กับโออาร์

ไม่ว่าจะเป็นบริการ EV Station PluZ ที่อยู่ภายใน PTT Station ซึ่งทางโออาร์มีแผนขยายบริการจุดชาร์จให้ครอบคลุมได้ทั้งประเทศ หรือการเลือกเข้าไปดื่มกาแฟใน Café Amazon ที่ทุกมิติของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำขับเคลื่อนผ่านแนวคิด  Circular Economy  เพื่อเป็นได้มากกว่าแค่ร้านกาแฟ แต่เป็นศูนย์รวมกระจายความ Green ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้น​ช่วยเหลือเกษตรชาวเหนือให้หันมาปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ เพื่อลดปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ให้กับประเทศไทย และยังช่วย​สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างป่าไปได้พร้อมๆ กัน พร้อมการบริหารจัดการ Waste ​จากธุรกิจไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ๆ ในสังคม ช่วยลดทั้งขยะ พร้อมเติมเต็มโอกาส ​​ร่วมสร้างความเท่าเทียมภายในสังคมไทย

ยังมีโครงการดี​ๆ อย่าง โครงการไทยเด็ด  ที่ความเด็ดคือ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชนต่างๆ ตามแนวทาง Sustainability  และที่ลืมไม่ได้คือ PTT Station ที่เป็นเหมือนศูนย์รวม​การขับเคลื่อนแนวคิดต่างๆ ​มาไว้ด้วยกัน และทำให้มีความใกล้ชิดกับคนไทยทุกคน​มากขึ้น ด้วยแนวคิด Green Station

ทั้งการเน้นพื้นที่สีเขียวภายในสถานี และการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ใน​ หรือการใช้พื้นที่ภายในสถานีเพื่อต่อยอดในการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมแยกขยะให้ผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ​ตั้งถังแยกขยะแต่ละประเภท​ไว้ภายในสถานี หรือการขับเคลื่อนโครงการ แยก​ แลก ยิ้ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งจุด Drop point และช่วย​กระตุ้นให้ผู้บริโภคนำขยะที่แยกไว้มาส่งต่อ​ เพื่อขยาย​โอกาสและนำรายได้จากการขายขยะเหล่านั้นมาสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน พร้อมช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ​ได้อีกทางหนึ่ง ​

โออาร์เลือกเล่าเรื่องการขับเคลื่อน Ecosystem ที่ล้วนอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อชวน​คนไทยทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนสังคม​สะอาดไปพร้อมกัน  เพราะเชื่อว่าเป็นทั้งหน้าที่ รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสที่มากขึ้น เพื่อร่วม​ส่งมอบความสุข และ​เกิดเป็นความยั่งยืนในทุกมิติของพวกเราทุกคนได้ในที่สุด

สิ่งเหล่านี้ ถือเป็น​แก่นสำคัญของทุกๆ เครือข่ายธุรกิจของโออาร์ ​ในการขับเคลื่อนทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม​ให้เดินหน้าไปได้พร้อมๆ กัน

 


แชร์ :

You may also like