HomePR NewsAgoda พบคนไทยเสิร์ชหา “เมืองรอง” เพิ่ม 23% “จันทบุรี” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง

Agoda พบคนไทยเสิร์ชหา “เมืองรอง” เพิ่ม 23% “จันทบุรี” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง

แชร์ :

 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

อโกด้า (Agoda) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเปิดข้อมูลการค้นหาที่พักในช่วงต้นฤดูฝน พบความสนใจ “เมืองรอง” เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย โดยจังหวัดเมืองรองที่นักเที่ยวชาวไทยค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช นครนายก  ราชบุรี และเชียงราย

สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลดังกล่าวคือ สถิติการค้นหาเมืองรองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน โดยจากทั้ง 5 เมืองรองที่ถูกค้นหามากที่สุด นครนายก เป็นจังหวัดที่มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ซึ่งชี้ให้เห็นถึงเทรนด์การท่องเที่ยวที่นักเดินทางต้องการค้นหาประสบการณ์ที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากเมืองรองมากขึ้น

นอกจากนั้น ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีการค้นหาเมืองรองเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเมืองรองที่นักเที่ยวต่างชาติค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตรัง ตามลำดับ

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสิร์ชหาสถานที่พักในจังหวัดเมืองรองเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 67 ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2567 จะมีจำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประมาณ 193.5 ล้านคน-ครั้ง หรือเติบโต 4.4% จากปีก่อน

ส่วนรายได้การท่องเที่ยวจากคนไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 8.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 7.8% จากปีก่อน แต่ก็เป็นการใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน Covid-19 ระบาด เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เช่น จำนวนวันพักเฉลี่ย ลดลงเหลือ 2.1 วัน (จาก 2.46 วันในปี 2562) และการพักค้างมีสัดส่วนน้อยลงมาที่ 51% (จากค่าเฉลี่ยราว 57% ในปี 2562) นั่นเอง


แชร์ :

You may also like