HomePR Newsทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิด 4 นวัตกรรม Climate Tech ดาวรุ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิด 4 นวัตกรรม Climate Tech ดาวรุ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

แชร์ :

(ซ้าย) คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เดินหน้าภารกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านสัมมนาใหญ่แห่งปี “Decarbonize Thailand Symposium 2024 : Path to Net Zero Collaboration” โดยร่วมกับ นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) รวบรวมสตาร์ทอัพ Climate Tech ดาวรุ่ง 4 กลุ่ม ได้แก่ E-Mobility, Decarbonization, AgriTech และ Energy รวมถึงองค์กรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change นับเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของโลก โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้เผยแพร่รายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2567 (Global Risks Report 2024) ระบุถึงความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather Events) เป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งในมิติสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะรุนแรงในอีก 10 ปีข้างหน้า”

“ในฐานะที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหา Climate Change เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงเดินหน้านำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทค สร้างคอมมูนิตี้เชื่อมโยงความร่วมมือในแก้ไขปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อคว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว รวมถึงช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยี”

ด้าน ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability) อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 20,000 ตารางเมตร พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ ทำให้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับการรับรอง LEED Gold Certified จากสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา

เปิด 4 นวัตกรรม Climate Tech ดาวรุ่ง

ในฐานะศูนย์กลางด้านสตาร์ทอัพ ผู้บริหารทรู ดิจิทัล พาร์คยังได้เผยถึงนวัตกรรม Climate Tech 4 กลุ่มที่น่าจับตามอง ได้แก่

•     E-Mobility เช่น EV และระบบขนส่ง
•     Decarbonization เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต
•     AgriTech เช่น ระบบบริหารจัดการน้ำ เชื้อเพลิงชีวภาพ และวัตถุดิบทางเลือก
•     Energy เช่น การบริหารจัดการพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน

“ตลาด Climate Tech มีการเติบโตจากความต้องการใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเติมเต็มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางนโยบายที่เข้มงวดของภาครัฐและกฎระเบียบทางการค้าใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพผู้พัฒนานวัตกรรม Climate Tech ยังต้องการมาตรการส่งเสริมการเติบโตจากภาครัฐ และการสนับสนุนทั้งในด้านการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Climate Tech ให้มีความหลากหลายและก้าวหน้าในระยะยาว” ดร. ธาริต กล่าวปิดท้าย


แชร์ :

You may also like