HomePR Newsอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดตัว AminoSci Girl ตัวแทนส่งต่อความรู้ “ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน”

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดตัว AminoSci Girl ตัวแทนส่งต่อความรู้ “ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน”

แชร์ :

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เผยองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งกรดอะมิโน หรือ AminoScience เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของกรดอะมิโนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “กินดีมีสุขทั้งคนและโลก” พร้อมเปิดตัว AminoSci Girl ตัวแทนในการบอกเล่าสาระความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งกรดอะมิโนคนใหม่

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับ “ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน” จากอายิโนะโมะโต๊ะนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ 4 หน้าที่หลักของกรดอะมิโน ได้แก่ การปรุงรสชาติอาหารให้อร่อย การนำสารอาหารไปสู่ร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพที่ดี และการตอบสนองที่นำไปสู่การสร้างฟังก์ชันใหม่ โดยอายิโนะโมะโต๊ะได้นำหน้าที่หลัก 4 อย่างของกรดอะมิโนไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพเพื่อต่อยอดสู่ 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มอาหารตามโภชนาการที่สมดุล ที่ให้ความสำคัญทั้งการดูแลสุขภาพ การมีรสชาติที่ดี และการตอบโจทย์พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น
  • กลุ่มอาหารสำหรับนักกีฬา เพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีพลังงานเพียงพอ
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพ ด้วยการต่อยอดจากศาสตร์แห่งกรดอะมิโน (AminoScience) เพื่อช่วยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพให้คนไทยในทุกช่วงวัย

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอายิโนะโมะโต๊ะที่ต้องบรรลุในปี 2030 ผ่าน 2 แกนสำคัญ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของผู้คน 1,000 ล้านคนทั่วโลก และการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก โดยตั้งเป้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ 50% พร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนสู่ Net zero ภายในปี 2050

 

 


แชร์ :

You may also like