HomePR News365 วัน ล้านความดี ซีพี แอ็กซ์ตร้า ส่งต่อเรื่องราวความดี และการให้ไม่มีที่สิ้นสุดสู่สังคมไทย [PR]

365 วัน ล้านความดี ซีพี แอ็กซ์ตร้า ส่งต่อเรื่องราวความดี และการให้ไม่มีที่สิ้นสุดสู่สังคมไทย [PR]

แชร์ :

ซีพี แอ็กซ์ตร้า องค์กรที่มุ่งมั่นส่งต่อความดี สร้างความสุขสู่สังคมไทย ผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน ปีนี้จับมือกับอีจัน จัดแคมเปญ “คู่คิด คนมีฝัน” และเดินหน้าต่อเนื่อง ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้คนพิการทั่วประเทศ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของซีพี แอ็กซ์ตร้ายังยึดมั่นในการทำความดี ส่งความสุขให้ลูกค้าทุกคนตลอด 365 วัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เพราะการทำความดีเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และพลังของการให้ไม่มีที่สิ้นสุด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ด้วยการส่งต่อโอกาสผ่านกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆ สู่สังคมไทยในทุกมิติ ตลอดปี 2566 โดยมีกิจกรรมหลักคือการสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบางอย่างคนพิการให้มีรายได้ยั่งยืน ตอกย้ำเจตนารมณ์การทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย

กว่า 34 ปี ที่แม็คโครมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งปีนี้ได้สานต่อการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับอีจัน จัดแคมเปญ “คู่คิด คนมีฝัน” มอบโอกาสให้คนสู้ชีวิตที่อยากเริ่มต้นใหม่กับอาชีพร้านอาหาร ครั้งนี้ได้คัดเลือกคนมีฝันจำนวน 10 ราย จากกว่า 100 เรื่องราวที่ส่งเข้ามา เพื่อร่วม workshop เจาะเคล็ดลับเมนูเด็ด ที่จะเป็นเมนูสร้างอาชีพ คนละ 1 เมนู โดยมีเชฟผู้เชี่ยวชาญจากแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA และเชฟดีกรีระดับแชมป์โลกอย่าง “เชฟไก่ สิริภาภัค ภัทรจริยา” ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงแนะนำการบริหารจัดการร้านอาหาร การจัดการต้นทุน และวัตถุดิบ ให้ต่อยอดกิจการร้านอาหารในระยะยาวได้ ซึ่งแม็คโครยังได้มอบอุปกรณ์และวัตถุดิบตั้งต้นในการประกอบอาหาร เพื่อนำไปเปิดร้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของคนมีฝันทั้ง 10 รายนี้ ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของอีจันทุกช่องทาง คาดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ช่วยจุดประกายความฝันให้คนที่สนใจ นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

และอีกมุมของการสร้างงานสร้างอาชีพที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งมอบโอกาส เพื่อความเสมอภาคในสังคม ด้วยการสนับสนุนอาชีพกับกลุ่มคนพิการ สร้างรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อยอดเพิ่มทักษะด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาหารเมนูง่าย ขายคล่อง และต้นทุนต่ำ โดยจัดที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการในหลายพื้นที่ รวมถึงรับซื้อผลผลิตจากคนพิการ อาทิ กระเช้า ตะกร้าจักสานจากกระจูด ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งตั้งเป้ารับซื้อเพิ่มขึ้นในทุกปี เป็นรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนพิการ

จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดี ที่จัดขึ้นในงานวันคนพิการสากล โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ซีพี แอ็กซ์ตร้า เชื่อมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบความยั่งยืนสู่สังคม และได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์นี้ สู่พนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการด้วยใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการเก็บของมีค่าส่งคืนลูกค้า หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยความเชื่อที่ว่า การทำความดี แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็สามารถสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ เป็นแรงกระเพื่อมทางสังคมทำให้เกิดการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้


แชร์ :

You may also like