HomePR Newsบิทคับเปิดตัว Bitkub AI ให้บริการ AI หน่วยงานภาครัฐ – ธุรกิจ

บิทคับเปิดตัว Bitkub AI ให้บริการ AI หน่วยงานภาครัฐ – ธุรกิจ

แชร์ :

บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย จีพีที จำกัด เปิดตัว Bitkub AI ให้บริการแก่ภาคธุรกิจ ชี้โลกมาถึงจุดเปลี่ยน ในอีก 5 ปีข้างหน้า 44% ของทักษะความสามารถ (Skill Sets) ของคนทั้งหมด จะไม่สามารถใช้การได้ องค์กรต้องสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่ บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย จีพีที จำกัด ร่วมกันเปิดตัว Bitkub AI ภายใต้ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด ในครั้งนี้ เนื่องจากโลกกำลังจะเข้าสู่จุดที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4  (Fourth Industrial Technology) ทำให้ทิศทางของโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) จะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านและเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม”

เพื่อให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการเปิดตัวบริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน (DApp : Decentralized Application), การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับองค์กร โดย บิทคับ มูนช็อต จะเน้นการให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Consultation, Tech Partner และ Turnkey Solution

ภายในงานยังมีการเผยถึงประสิทธิภาพของ Bitkub AI  ที่นำมาใช้ในการทำ e-KYC โดยคุณธนัท เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด ระบุว่า จากที่เคยใช่เวลา 5 – 10 นาที สามารถลดเวลาลงเหลือ 20 – 40 วินาที หรือในกรณีของการอบรมพนักงาน ที่มีการยกตัวอย่างธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่ง ว่าสามารถทำให้การอบรมพนักงานทำได้เร็วขึ้น สามารถออกออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ และมีการใช้ AI เป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานใหม่ รวมถึงใช้ AI ออกแบบชุดวัดผลเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคนด้วย

“ในอีก 5 ปีข้างหน้า 44% ของทักษะความสามารถ (Skill Sets) ของคนทั้งหมด จะไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรทั้งโลกมีแนวโน้มที่จะจำเป็นต้องกลับไปเรียนเพื่อยกระดับชุดความรู้ใหม่ ๆ (Reskill & Upskill)”

“ในทางกลับกัน ชุดทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต คือ ทักษะทางสังคม (Soft Skills) อาทิ ทักษะในการพูดในที่สาธารณะ ทักษะในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ทักษะการทำงานกันเป็นทีม เป็นต้น เนื่องจาก AI นั้นสามารถที่จะลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำการทำงานเชิงเทคนิคได้ แต่ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบการทำงานเชิงมนุษย์ได้”

“ดังนั้นการเข้ามาของ AI จะส่งผลให้ สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฐานข้อมูลทางดิจิทัลที่สำรองเอาไว้มีความเสี่ยงที่จะถูกลดมูลค่าลง และทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายทางมูลค่าไปยังสินทรัพย์ที่ AI ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ อาทิ บิทคอยน์ (Bitcoin) หรือ สินทรัพย์ทางพลังงาน (Energy Assets) นั่นเอง” คุณจิรายุส กล่าวปิดท้าย


แชร์ :

You may also like