Homeapps like grindrร้านสะดวกซื้อ “สิงคโปร์” เริ่มเก็บค่าถุงพลาสติกแล้ว คิดราคาใบละ 5 เซนต์

ร้านสะดวกซื้อ “สิงคโปร์” เริ่มเก็บค่าถุงพลาสติกแล้ว คิดราคาใบละ 5 เซนต์


สำหรับประเทศไทยนี่อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว กับการเก็บค่าใช้จ่ายในการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ แต่สำหรับประเทศสิงคโปร์ พวกเขาเพิ่งเริ่มนโยบายนี้อย่างเป็นทางการ โดยลูกค้าที่ต้องการซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์จะถูกคิดเงินหากรับถุงพลาสติกในราคาใบละ 5 เซนต์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องการถุงพลาสติกนี้เป็นหนึ่งในแผน Zero Waste Masterplan ที่ทางการสิงคโปร์ตั้งเป้าว่าจะลดตัวเลขการฝังกลบขยะให้ได้ 30% ภายในปี 2030 โดยกระตุ้นให้พลเมืองนำถุงมาใส่ของเอง ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (3 กรกฎาคม)

ส่วนประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่นำหน้าสิงคโปร์ไปก่อนพบว่ามีประเทศไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ที่ทำตามนโยบายนี้มีมากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้นก็ยังมีแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่าง Uniqlo และ Cotton On ที่แม้จะไม่ได้ถูกรัฐบาลสิงคโปร์ขอความร่วมมือแต่ก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าที่ขอถุงพลาสติกเช่นกัน โดยรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าว่าจะนำเงินที่ได้จากการเก็บค่าถุงพลาสติกไปใช้สนับสนุนงานด้านสังคมหรืองานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

Source

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand


You may also like