HomePR Newsเปิดวิสัยทัศน์ “เดวิด หลี่” ซีอีโอหัวเว่ย ประเทศไทย กับภารกิจดันไทยเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน

เปิดวิสัยทัศน์ “เดวิด หลี่” ซีอีโอหัวเว่ย ประเทศไทย กับภารกิจดันไทยเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน

แชร์ :

HUAWEI Meet the Press I 2

คุณเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง คุณเดวิด หลี่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย  พร้อมเผยกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับตลาดประเทศไทยในปี พ.ศ. 2566 โดยเน้นผลักดันในเรื่อง 5G, อุตสาหกรรมดิจิทัล, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และบุคลากรไอซีที โดยเฉพาะนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้าน “คลาวด์” และ “พลังงานดิจิทัล” ตั้งเป้าแตะ 20,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับคุณเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด นั้น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการออกแบบเครื่องกลสำหรับการผลิต จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง และเข้าร่วมงานกับหัวเว่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในตำแหน่งวิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนาที่สาขาใหญ่ของบริษัทในเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกโซลูชันโครงข่ายของหัวเว่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี พ.ศ. 2557 – 2560 เขาได้ดำรงตำแหน่งในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร (Vice CEO) ฝ่ายขายของหัวเว่ย ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2560 เขาได้ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ย ในประเทศกัมพูชา และเป็นประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2564

สำหรับประเทศไทยนั้น คุณเดวิดได้เผยวิสัยทัศน์ว่า “ทางแบรนด์จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้ขึ้นสู่การขึ้นเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนและผลักดันภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยและสามารถช่วยผลักดันการพัฒนาในภาคสังคมได้”

ทั้งนี้ หัวเว่ยจะใช้เครือข่ายไฟเบอร์เพื่อเชื่อมต่อทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และจะขยายความครอบคลุมของโครงข่ายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในปีนี้ หัวเว่ยจะมุ่งขยายความครอบคลุมของโครงข่ายแบบไฟเบอร์ในชนบทของประเทศไทยและทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ 5G ที่มีคุณภาพและมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้

นอกจากนี้ หัวเว่ยจะสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยี 5G ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทย และลูกค้า รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลให้แก่โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีในไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อีโคซิสเต็มด้านไซเบอร์ของประเทศ

ในด้านการปกป้องข้อมูล หัวเว่ยจะช่วยสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพต่าง ๆ ในไทยให้มาปรับใช้คลาวด์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับดัชนีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับโลก (GCI) ให้แก่ประเทศ

พัฒนาบุคลากรไอซีที

เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้ หัวเว่ย ประเทศไทยจะมุ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสร้างบุคลากรไอซีทีในไทย โดยเฉพาะการมุ่งฝึกอบรมนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ได้ถึง 20,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการด้านการฝึกอบรมต่าง ๆ ของหัวเว่ย เช่น โครงการบ่มเพาะธุรกิจเอสเอ็มอี Spark Ignite โครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคม งานสัมมนา Talent Talk และโครงการ Seeds for the Future ที่จะมีทั้งการฝึกอบรม มอบทุนการศึกษา และการแข่งขันในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัล มีคุณภาพ และมีความพร้อมสำหรับตลาดดิจิทัลของไทยในอนาคต

“นอกจากนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย ยังจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานดิจิทัล และวางแผนจะขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัลให้เป็นผู้นำตลาดประเทศไทย เพื่อช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) ให้เพิ่มขึ้น เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยสนับสนุนประเทศไทยได้ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ โซลูชัน และหลักปฏิบัติด้านพลังงานดิจิทัลของเรา ด้วยทีมบุคลากรและพาร์ทเนอร์ในประเทศระดับคุณภาพของเรา เราหวังว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีและหลักปฏิบัติในระดับโลกมาช่วยผลักดันให้ประเทศไทยในการมุ่งสู่ผู้นำในอาเซียนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน” คุณเดวิด หลี่กล่าวปิดท้าย


แชร์ :

You may also like