HomeSponsoredเปิดภารกิจเฟ้นหา Digital Talent รับการแข่งขันครั้งใหม่ของ “เอไอเอส”

เปิดภารกิจเฟ้นหา Digital Talent รับการแข่งขันครั้งใหม่ของ “เอไอเอส”

แชร์ :

ในวันที่โลกกำลังฟื้นตัวจาก Pandemic สิ่งที่ผู้คนทั่วไปมองหาอาจเป็นสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสหรือตลาดใหม่ ๆ ที่จะนำมาซึ่งรายได้ แต่สิ่งที่น้อยคนจะตระหนัก หรือมองเห็นอาจเป็นเรื่องของ “รูปแบบการแข่งขัน” ของโลกในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

และอาจกล่าวได้ว่า การแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นบน Digital Economy นี้เป็นการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ซึ่งหมายความว่า คู่แข่งอาจมาได้จากทุกทิศทาง และเป็นไปได้ที่จะมีคู่แข่งรายใหญ่ ชนิดที่ยากจะต่อกรมาปรากฏตัวอย่างกระทันหันด้วย

นอกเหนือจากความพร้อมของธุรกิจแล้ว เรื่อง “คน” ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องเตรียมรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง

The Season of Change มาถึงแล้ว

สำหรับประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในผู้ที่เตรียมตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือเอไอเอส เห็นได้จากการลงทุนมหาศาลในด้านโครงข่ายและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเป็นแกนหลักให้กับธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศได้มีที่ยืนบน Digital Economy แห่งนี้

แต่นอกจากการลงทุนด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือพนักงานที่จะเป็นผู้ทรานสฟอร์มองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง และนั่นทำให้เอไอเอสเปิดโปรเจ็คเฟ้นหาทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ Digital Economy ผ่านโครงการ The Bloom และ The Masters

ส่องแนวคิด The Bloom และ The Masters โครงการเฟ้นหาคนเก่ง

The Bloom และ The Master คือแนวคิดในการเฟ้นหาทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่เอไอเอส และพาร์ทเนอร์อย่าง Humanica, Conicle และ Thaicom ริเริ่มขึ้นร่วมกัน โดยโปรเจ็คดังกล่าวจะทำการเฟ้นหาพนักงานในสาขาที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งทักษะที่โครงการ The Bloom และ The Master ให้ความสนใจ ได้แก่ AI, Blockchain, Data Analytic, Data Engineering, Data Scientist, UX/UI Designer, Cyber Security, Back-End Developer, Front-End Developer, Mobile Developer และ System Analyst & Design

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม Group Chief Human Resources Officer ของเอไอเอส และกลุ่มอินทัช เผยถึงที่มาของโครงการนี้ว่า มาจากความท้าทาย 3 ประการ นั่นคือ

– การพัฒนาตัวเองของพนักงาน โดยคุณกานติมาเล่าย้อนไปในอดีต ที่มักพบว่า องค์กรมักต้องเป็นผู้หยิบยื่นหลักสูตรต่าง ๆ ให้พนักงาน แต่โลกการแข่งขันหลังจากนี้ไป พนักงานกลุ่มที่รอให้องค์กรวางแผนอนาคตให้นั้นมักเป็นคนกลุ่มที่ถูกเลย์ออฟก่อนใคร โดยคุณกานติมาเผยถึงสาเหตุนั้นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จากนี้ไปคนทำงานต้องมีแรงใจในการผลักดันให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ส่วนองค์กรสามารถสนับสนุนได้ในเรื่องของช่องทางในการเรียนรู้ ที่เหลือเป็นหน้าที่พนักงานที่ต้องมีวินัยในตัวเองมากพอและต้องสามารถติดอาวุธให้ตัวเองได้”

– รูปแบบการแข่งขันที่ไม่เหมือนเดิม แกนที่สองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เหมือนเดิม เห็นได้จากการที่เอไอเอสประกาศตัวว่าต้องการเป็น Cognitive Tech-Co หรือก็คือผู้ให้บริการที่สามารถเข้าใจ – รู้ใจลูกค้าได้ ซึ่งในฐานะ Group Chief Human Resources Officer ของเอไอเอส คุณกานติมามองเห็นว่า ทักษะบางอย่างที่จำเป็นต่อการเป็น Cognitive Tech-Co ต้อง Acquire มาจากข้างนอก

ด้วยเหตุนี้โปรเจ็ค The Bloom และ The Master ที่เน้นรับคนรุ่นใหม่ และมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสูง เมื่อมาผนวกกับทีมงานเอไอเอส และพาร์ทเนอร์อย่าง Humanica, Conicle และ Thaicom ที่มีประสบการณ์ในโลกแห่งการทำงาน จะทำให้ทุกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง

– การปรับองค์กรของเอไอเอสเอง สิ่งที่คุณกานติมาชี้ในจุดนี้คือ นอกจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดโทรคมนาคมที่ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวแล้ว เอไอเอสเองก็ต้องปรับตัว และก้าวข้ามความสำเร็จในอดีต เพื่อไปแข่งในตลาดที่ไม่เคยชินเช่นกัน เห็นได้จากการปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่อย่าง Fit – Fun – Fair

Fit คือ ความรู้-ทัศนคติที่พนักงานมีตรงกับความต้องการขององค์กรหรือเปล่า Fun คือ พนักงานมองความท้าทายต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่น่าฝ่าฟันหรือเปล่า และ Fair คือเราต้องทำให้นรก – สวรรค์ห่างกันชัดเจน คนจะได้เลือกเดินถูก Fair ของเอไอเอสไม่ได้หมายถึงทุกคนเท่าเทียมกัน Fair คือการให้ช่องทางในการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน และให้รางวัลกับคนที่สามารถ Contribute ให้กับองค์กรได้”

“เรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องที่เอไอเอสให้ความสำคัญเสมอมา และมากกว่าเรื่องเครือข่ายและบริการที่ดีสำหรับลูกค้าแล้ว “คน” ถือเป็นกุญแจสำคัญ หรือต้นทางในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นกับเรื่องการบริหารจัดการการประเมินผลอย่างจริงจัง และมุ่งหา Digital Talent ที่มี New Ability มาร่วมกันสร้างสรรค์บริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยคุณภาพของคนเอไอเอสจะเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนผ่าน” คุณกานติมากล่าวเสริม

The Masters และ The Bloom เติมเต็มความต่าง

เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาเยือน สิ่งที่เอไอเอสพร้อมแล้วที่จะเติมเข้ามาก็คือทีมงานใหม่จากโปรเจ็ค The Masters และ The Bloom โดยรูปแบบการเฟ้นหามีดังนี้

The Masters คือโครงการที่เน้นรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วระยะหนึ่งใน 8 สาขาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งจากในและต่างประเทศ (ทีมงานเอไอเอสจะมีการเดินทางไปรีครูทพนักงานด้วยตัวเองที่ประเทศอังกฤษช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ภายใต้ความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษ และสามัคคีสมาคม) เพื่อเข้ามาทำงาน

ส่วน The Bloom จะเป็นการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรับนักศึกษาปี 3 เข้ามาฝึกงานโดยตรง ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ The Masters และ The Bloom จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการทำงานกับบริษัทใด (เอไอเอส, Humanica, Conicle และ Thaicom) และจะมีการ Rotation พนักงานไปยังแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค้นหาตัวเองว่าชอบงานเหล่านั้นจริง ๆ หรือไม่ด้วย

ภารกิจคิดเผื่อ เมื่อตลาดแรงงานต้องแข่งขันในรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ เป้าหมายที่เอไอเอสมองว่าจะได้รับจากโครงการ The Masters และ The Bloom ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเอไอเอสเอง และตลาดแรงงานที่จะได้เห็นการรับสมัครงานที่เน้นความร่วมมือกันมากขึ้น

“โปรเจ็คนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียว การร่วมมือนี้คือทำเพื่อยกระดับศักยภาพของคนที่เป็น Talent ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เราไม่อยากให้มีการแข่งกันซื้อตัวแบบไม่มีเหตุผล เราไม่ได้อยากได้คนที่พร้อมใช้ พอใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป เขาต้องเติบโตได้ด้วยเวลาที่อยู่ในองค์กรของเรา หรือของพันธมิตร และถ้าวันหนึ่งเขาออกไปเติบโตข้างนอก สิ่งที่เขาได้ Contribute ให้กับองค์กร จะทำให้มีคนรุ่นใหม่ ๆ อยากเข้ามาหาเรามากขึ้นเอง”

ส่วนเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเอไอเอสนั้น คุณกานติมามองว่าอยากให้เอไอเอสมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้น เป็นวัยรุ่นมากขึ้น และสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น

“ตลาดเทเลคอมยังคงเป็นตลาดที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่บทบาทที่เล่น เราจะเป็นแค่ผู้ให้บริการพื้นฐานไม่พอ ต้องต่อยอดได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พนักงานต้องมีคือความสามารถในการปรับตัว”

“มันเหมือนกับการที่เราบอกเอไอเอส ซึ่งเคยแต่งตัวสวยทุกวันว่า ไม่ได้แล้วนะ คุณต้องแต่งตัวใหม่ ถ้าเขาไม่ทันตั้งตัว เขาก็จะงง ว่าทำไมต้องแต่งตัวใหม่ ที่ผ่านมาก็สวยดีแล้วนี่นา แต่นี่คือการส่งสัญญาณกับพนักงานว่า Season of Change มาถึงแล้ว” คุณกานติมากล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจโปรเจ็ค The Bloom และ The Masters สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ :  https://www.aisacademy.com/aisdigitaltalent-themasters


แชร์ :

You may also like