HomeDigitalGoogle ชี้พฤติกรรมเสิร์ชคนไทย’65 เปลี่ยน มองหา “ความสุข-คุณค่า-ตัวตนที่แท้จริง”

Google ชี้พฤติกรรมเสิร์ชคนไทย’65 เปลี่ยน มองหา “ความสุข-คุณค่า-ตัวตนที่แท้จริง”

แชร์ :

google search

เป็นรายงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับ Year in Search ที่จัดทำโดย Google โดยในปี 2022 หรือ พ.ศ. 2565 นั้น พบว่ารายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมและเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และพบว่าผู้คนเริ่มแสวงหาการใช้ชีวิตตามวิถีของตนเองที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดำเนินชีวิต การทำงาน และความเป็นตัวตน โดยสิ่งที่คนไทยเสิร์ชหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น ทาง Google พบว่ามี 3 เทรนด์ดังต่อไปนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การค้นหาตัวตนที่แท้จริง

หลังช่วงเวลา 3 ปีแห่งความไม่แน่นอนที่ผ่านมา คนไทยเริ่มมีมุมมองใหม่ๆ ที่ค้นหาว่าตัวเองเป็นใครและมีความสามารถอะไรบ้าง การยอมรับความเป็นตัวตนที่หลากหลายและไม่ถูกจำกัดด้วยปัจจัยต่างๆ ทำให้ความสนใจในการค้นหา “สมรสเท่าเทียม” เพิ่มขึ้น 800% ควบคู่ไปกับการค้นหา “LGBTQ” ที่เพิ่มขึ้น 110% ในขณะเดียวกัน ผู้คนมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เห็นได้จากการค้นหา “work-life balance” ที่เพิ่มขึ้น 100% นอกจากนี้ คนไทยยังเข้าถึงเทรนด์โลกและหวนคิดถึงความหลังด้วยการค้นหาเทรนด์ย้อนยุคอย่าง “Y2K” ที่เพิ่มขึ้น 370%

การค้นหาคุณค่า

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้คนไทยเริ่มเปลี่ยนมุมมองและให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยการค้นหา “เงินเฟ้อ” เพิ่มขึ้น 140% รวมถึงมีการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น เห็นได้จากการค้นหา “จ่ายทีหลัง” ที่เพิ่มขึ้น 100% นอกจากเรื่องราคาแล้ว ความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อผู้บริโภค เห็นได้จากการค้นหา “น่าเชื่อถือ” ที่เพิ่มขึ้น 30% และในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคไทยยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นจากการค้นหา “net zero” (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ที่เพิ่มขึ้นถึง 330% และการค้นหา “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่เพิ่มขึ้น 90%

การค้นหาความสุข

จากการที่คนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทำให้พวกเขาเริ่มตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบไม่หยุดชะงักอีกต่อไป เห็นได้จากการค้นหาวิธีการปรนนิบัติตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้วยการทวงคืนอิสรภาพในการจับจ่ายหลังจากที่ต้องทนอัดอั้นมานาน จากการค้นหา “ปิ้งย่าง ใกล้ฉัน” ที่เพิ่มขึ้นถึง 110% ตามมาด้วยการค้นหา “สนามกอล์ฟ ใกล้ฉัน” เพิ่มขึ้น 80% รวมทั้ง ผู้คนที่ต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยการค้นหา “ทัวร์ต่างประเทศ” เพิ่มขึ้นถึง 100% นอกจากนี้ ผู้คนยังได้ผสานชีวิตออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการค้นหา “จองร้านอาหาร” เพิ่มขึ้น 70% ส่วนการค้นหา “จองคิว” ได้เพิ่มขึ้น 60% โดยเฉพาะการค้นหาการจองคิวต่ออายุหนังสือเดินทางและใบขับขี่ล่วงหน้า

สิงคโปร์เสิร์ช The Great resignation เพิ่ม 100%

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่ามีแนวโน้มไม่ต่างกัน เช่น ในอินโดนีเซียที่มีการเสิร์ชหาคำว่า healing เพิ่มขึ้น 230% และในมาเลเซียที่มีการเสิร์ชเกี่ยวกับการจัดการความเครียดเพิ่มขึ้น 100% (เทียบกับประเทศไทยก็มีการเสิร์ชเรื่อง Work Life Balance เพิ่มขึ้น 100% เช่นกัน)

ส่วนในสิงคโปร์นั้น อาจเป็นสถานการณ์ที่หนักกว่าสักหน่อย โดยรายงานชิ้นนี้พบว่า ความสนใจเรื่อง The Great resignation หรือการลาออกครั้งใหญ่เพิ่มขึ้น 110% เลยทีเดียว


แชร์ :

You may also like