HomeBrand Move !!ยลโฉม “BioHome3D” บ้านจากวัสดุชีวภาพ-ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3 มิติหลังแรกของโลก

ยลโฉม “BioHome3D” บ้านจากวัสดุชีวภาพ-ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3 มิติหลังแรกของโลก

แชร์ :

3d print bio home

สำหรับในไทย เราอาจได้ยินเรื่องการสร้างบ้านดินกันมานาน ซึ่งแน่นอนว่า บ้านเหล่านั้นทำจากวัสดุชีวภาพ  แต่ในต่างประเทศ การสร้างบ้านจากวัสดุชีวภาพ อาจมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น กับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติปั้นบ้านชีวภาพนั้นขึ้นมาเสียเลย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

BioHome3D หรือ บ้าน 3D-Printed แห่งแรกของโลกที่ทำจากวัสดุชีวภาพนี้เป็นผลงานของศูนย์ Advanced Structures and Composites Center (ASCC) แห่งมหาวิทยาลัยของรัฐ Maine สหรัฐอเมริกา โดยนำวัสดุชีวภาพอย่าง ขี้เลื่อย เศษไม้ ฯลฯ มาผสมกับสารยึดเกาะที่ทำจากข้าวโพด จากนั้นก็นำมาขึ้นรูปเป็นบ้านขนาด 600 ตารางฟุต โดยใช้เครื่องขึ้นรูปของสถาบันฯ ในการผลิต และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

3d print bio home

เพื่อการวิจัย ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการติดตั้งเซนเซอร์ต่าง ๆ ลงในตัวบ้าน เพื่อตรวจสอบว่า มันสามารถทนทานต่ออากาศหนาวระดับติดลบได้หรือไม่ด้วย ซึ่งหากผลออกมาไม่ดีพอ ก็อาจนำไปสู่การเปลี่ยนวัสดุในการผลิตบ้านได้ในอนาคต โดยทีมวิจัยมองว่า บ้าน 3D หลังนี้อาจเป็นโซลูชันด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งเป็นยุคที่สังคมเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ และทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน จนทำให้สินค้าต่าง ๆ หรือค่าแรงในการสร้างบ้านปรับตัวสูงขึ้นจนผู้คนยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้

3d print bio home

บ้าน BioHome3D หลังนี้ยังถูกมองว่า ช่วยให้คนรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการขึ้นรูปบ้านมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และใช้เวลาในการสร้างน้อยกว่า รวมถึงสามารถส่งเครื่องจักรออกไปขึ้นรูปบ้านตามสถานที่ที่กำหนดได้ด้วย

3d print bio home

ทั้งนี้ การพัฒนาบ้าน BioHome3D ดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Hub and Spoke ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ร่วมกับ UMaine และ Oak Ridge National Laboratory ซึ่งจะมีการพัฒนาให้บ้านมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่านี้ต่อไป

Source

 


แชร์ :

You may also like