HomePR News“สิงห์” จับมือสถานทูตเยอรมัน สานต่อ “ทวิภาคีอาชีวะ” ดึงมาตรฐานการศึกษาเยอรมัน สร้าง “เด็กอาชีวะไทย” ทำงานยุโรป [PR]

“สิงห์” จับมือสถานทูตเยอรมัน สานต่อ “ทวิภาคีอาชีวะ” ดึงมาตรฐานการศึกษาเยอรมัน สร้าง “เด็กอาชีวะไทย” ทำงานยุโรป [PR]

แชร์ :

บุญรอดฯ สานต่อโปรเจค “ทวิภาคีอาชีวะ” ผนึกสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ทำงานร่วมกับสภาหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดึงมาตรฐานการศึกษาจากเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเด็กอาชีวะไทย ทั้งเรียนจริง-เรียนรู้จริงจากการฝึกงาน กับโรงงาน “ปทุมธานี บริวเวอรี่” ปูพื้นฐานเก่ง รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานเยอรมัน ที่สามารถเข้าทำงานได้ในประเทศเยอรมันและอีกหลายประเทศในยุโรป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ดูแลงานบริหารโรงงานผลิตทั้งหมดของ บุญรอดบริวเวอรี่ฯ เปิดเผยว่า เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของโลกด้านอุตสาหกรรม และยังได้การยอมรับด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ทักษะวิชาชีพระดับสูง 3 ปีที่ผ่านมา บุญรอดบริวเวอรี่ฯ ได้ทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สภาหอการค้าเยอรมัน-ไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เพื่อร่วมกันนำมาตรฐานวิชาความรู้ เสริมทักษะ การศึกษาวิชาชีพสายอาชีวะ พัฒนาเด็กไทยที่อยู่ในระบบการศึกษาให้มีความสามารถก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในตลาดอาชีพระดับโลก ออกแบบหลักสูตรการเรียนตามมาตรฐานของเยอรมันควบคู่กับการเรียนจริง ทำงานจริงกับโรงงานผลิตของบุญรอดบริวเวอรี่ฯ ปั้นเด็กไทยให้เก่งยิ่งขึ้น  โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาเยอรมนี สามารถนำไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานในประเทศเยอรมนีและยุโรปได้

โดยปีนี้ ได้ขยายผลสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมสู่สาขาเครื่องกล(Mechanic) จากก่อนหน้านี้ริเริ่มสร้างบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)สาขาไฟฟ้าควบคุม(Electronic) เนื่องจากเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในอนาคต เพิ่มโอกาสการทำงานของเด็กอาชีวะไทยมากขึ้น ที่สำคัญบริษัทฯยังเป็นเอกชนไทยรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาเยอรมันได้ให้การรับรองมาตรฐานระดับ A อีกด้วย

ทั้งนี้ โปรแกรมการฝึกอบรม จะมีระยะเวลา 2 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศเยอรมนีหรือ GTDEE(German -Thai Dual Excellence Education) และประเทศไทย ซึ่งนอกจากเรียนทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติทำงานจริง ที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 89 ปี เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ยกระดับความรู้ความสามารถของเด็กอาชีวะไทยให้มีทักษะระดับสากล เพื่อต่อยอดการทำงานจริงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมนี เป็นประเทศพัฒนาและอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าสูงมากจนได้การยอมรับในระดับโลก

สำหรับการผลิตนักศึกษาอาชีวะสู่ความเป็นมืออาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรม “ทวิภาคีอาชีวะ” ปี 2566 จะมีการรับเด็กเข้าเรียนหลักสูตรถึง 10 ราย เพื่อปั้นเด็กไทยป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยและยุโรปในอนาคต


แชร์ :

You may also like