Homeromantic pubs near meสรุป 10 ประเด็นเทรนด์การตลาด ปี 2023 พร้อมคาถาความสำเร็จ ‘4ร’ เร็ว-รู้-เรื่อง-รักษา  

สรุป 10 ประเด็นเทรนด์การตลาด ปี 2023 พร้อมคาถาความสำเร็จ ‘4ร’ เร็ว-รู้-เรื่อง-รักษา  

แชร์ :

mat cmo 1ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งผลกระทบโควิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนสูง รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในมุมมองของ “นักการตลาด” ต้องปรับเปลี่ยนทั้งกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอย่างไรในปี 2023

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด “Thailand Marketing Day 2022 : The Game Changer” สุดยอดฟอรั่มการตลาดแห่งปีที่รวมหลากเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในโลก Post-Pandemic ได้เปิดผลสำรวจ Marketing Trends : 2023 Way Forwards สำรวจเทรนด์และความคิดเห็นในกลุ่ม MAT CMO Council จากผู้บริหารการตลาด (CMO) ขององค์กรชั้นนำ 156 บริษัท

สรุป 10 ประเด็นเทรนด์การตลาดที่จะได้เห็นในปี 2023  

2 cmo mat

1. นักการตลาด 75% มองเศรษฐกิจปี 2023 “เติบโต”  ในจำนวนนี้สัดส่วน 48% คาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 5%

3 cmo mat

2. สรุป 3 ปัจจัยที่จะกระทบการตลาดไทยมากที่สุดใน ปี 2023 คือ 1. ความต้องการของลูกค้า 2. สภาพเศรษฐกิจโลก 3. เทคโนโลยีดิจิทัล จากการสำรวจนักการตลาดเห็นได้ว่าไม่มองผลกระทบปัจจัยการเมือง เพราะเชื่อว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง

4 cmo mat

3. สรุป 3 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคแห่งปี 2023  คือ 1. ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ 2. ชอบทดลองแบรนด์ใหม่-สินค้าใหม่ 3. อยากรู้ที่มาที่ไปของสินค้า

5 cmo mat

4. การจัดสรรงบประมาณการตลาดในปี 2023 เมื่อนักการตลาดเห็นว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโต ดังนั้นส่วนใหญ่จะเพิ่มงบการตลาด 5-10%

6 cmo mat

5. นักการตลาดกับการลงทุนในแพลตฟอร์ม ปี 2023  ประกอบด้วย 1. คอมเมิร์ซ 2. คอนเทนท์  3. เพย์เมนต์ ในมุมมองของแพลตฟอร์มนักการตลาดมองว่าการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่ดีสามารถนำมาสร้างคอมเมิร์ซที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ด้วยกลยุทธ์ “คอนเทนท์ คอมเมิร์ซ”

7 cmo mat

6. ในปี 2023 สิ่งที่นักการตลาดให้ความสำคัญ คือ 3P ที่ว่าด้วย  1.People (คน) 2.Planet (โลกและสิ่งแวดล้อม) 3. Profit (ผลกำไร) นักการตลาดเห็นว่าการให้ความสำคัญกับคนหรือลูกค้า รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทำให้เกิดกำไรในท้ายที่สุด

8 cmo mat

7. ด้านเทคโนโลยีที่นักการตลาดเห็นว่ามีความสำคัญในอนาคตและเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญ คือ 1. AI  2. IoT  3. Bio-Technology

9 cmo mat

8. ทักษะที่นักการตลาดเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากในการทำตลาดในอนาคต คือ 1. การสื่อสาร 2. การวิเคราะห์ลูกค้า 3. การตลาดสร้างประสบการณ์ที่ดี 4. การสร้างสรรค์คอนเทนท์  5. เทคโนโลยี

10 cmo mat

9. สิ่งที่นักการตลาดต้องทำต่อเนื่อง 1. กลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโต  2. การพัฒนาทักษะทีมงาน  3. ความปลอดภัยในโลกเทคโนโลยีทั้งเรื่องการเงินหรือการบริหารจัดเก็บข้อมูล (Cyber Security & Data Security)

11 cmo mat

10. หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในโลกการตลาดปี 2023 สรุปออกมาเป็น “4ร”  คือ “เร็ว – รู้ – เรื่อง – รักษา

– เร็ว : ในยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน การปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอย่างทันท่วงที (Adaptability) จึงสำคัญมากสำหรับความสำเร็จ การทำงานก็ต้องคล่องตัวมากขึ้นทันเหตุการณ์มากขึ้น  (Agile Marketing)

– รู้ : ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Upskill & Reskill  ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง และในแง่การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าผ่านการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Data Driven Marketing)

– เรื่อง : การให้ความสำคัญกับเนื้อหาและบริบทของการสื่อสาร (Contextual Marketing & Content Marketing) เพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างใส่ใจ โดนใจ แม่นยำ และใส่ใจในเรื่องความละเอียดอ่อนของการสื่อสารอีกด้วย (Communication Sensitivity)

– รักษา : การทำธุรกิจอย่างใส่ใจ และสร้างคุณค่าให้แก่โลกและสังคม (Sustainable Marketing)


แชร์ :

You may also like