Homehttps://www.brandbuffet.in.th/facebook-dating-review/BTS ขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า สายสุขุมวิท-สีลม อีก 1-3 บาท ราคาใหม่ 17- 47 บาท เริ่ม 1 มกราคมนี้

BTS ขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า สายสุขุมวิท-สีลม อีก 1-3 บาท ราคาใหม่ 17- 47 บาท เริ่ม 1 มกราคมนี้

รวมส่วนต่อขยายสูงสุด 62 บาท


bts new fares 1 jan 2023

BTS แจ้งขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ในเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร 24 สถานี ได้แก่ “สายสุขุมวิท”  สถานีหมอชิต –สถานีอ่อนนุช และ “สายสีลม” สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน รวมถึงส่วนต่อขยายสายสีลม สถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ จากราคา 16 – 44 บาท ปรับเป็น 17 – 47 บาท  

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยระบุว่าการปรับราคาค่าโดยสารใหม่ครั้งนี้ ยังต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ในอัตรา 21.52 – 64.53 บาท 

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นเวลา 23 ปี มีการปรับราคาเพียง 3 ครั้งเท่านั้น

โดยการปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ปรับจาก 15 – 42 บาท เป็น 16 – 44 บาท จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปีแล้วที่ไม่ได้ขึ้นราคา ตามสัญญาสัมปทานกำหนดให้บีทีเอส สามารถปรับค่าโดยสารได้ทุกๆ 18 เดือน โดยไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุด

จากปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะด้านพลังงาน อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่สูงขึ้น อัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งบีทีเอสยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ที่มีจำนวนรถไฟฟ้าให้บริการสูงสุดถึง 98 ขบวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนหน้านี้ได้พยายามตรึงราคาค่าโดยสารมาโดยตลอด กระทั่งต้องประกาศขึ้นราคาใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2566

ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) บัตรแรบบิทบุคคลทั่วไป (Adult) บัตรแรบบิทนักเรียน นักศึกษา (Student) จะคิดอัตราเดิมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจะเริ่มคิดอัตราค่าโดยสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ส่วนบัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ (Senior) จะยังคงได้รับส่วนลด 50% ของอัตราค่าโดยสารปกติ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว และระยะทางต่อวัน สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทหนึ่งวัน (One-Day Pass) ในราคา 150 บาท จากเดิมราคา 140 บาท

สำหรับโปรโมชั่นสะสมพอยท์จากการเดินทางเพื่อแลกเที่ยวฟรี (บีทีเอส ชาเลนจ์) นับตั้งแต่ออกโปรโมชั่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้โดยสารแลกเที่ยวฟรีแล้วกว่า 4 ล้านเที่ยว  

โดยยังจัดโปรโมชั่นบีทีเอส ชาเลนจ์ ปีที่ 2 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งได้พอยท์มาก แลกเที่ยวฟรีได้ไม่จำกัด  พิเศษ 3 เดือนแรก 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ผู้โดยสารรับโบนัสพอยท์เพิ่มจากการเดินทางเพื่อนำไปแลกเที่ยวฟรี ซึ่งจะช่วยให้ค่าโดยสารเฉลี่ยที่จ่ายมีอัตราใกล้เคียงกับอัตราค่าโดยสารเดิม

ส่วนเส้นทางต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอ่อนนุช ไปสถานีเคหะฯ (หรือกลับกัน) ปัจจุบันเก็บค่าโดยสาร 15 บาท  และจากสถานีหมอชิตไปสถานีคูคต (หรือกลับกัน)  และเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีลมจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปสถานีบางหว้า (หรือกลับกัน)  ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

จากการขึ้นราคาใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2566  ที่ 17-47 บาท หากรวมเส้นทางส่วนต่อขยายที่ปัจจุบันอยู่ที่ 15 บาท จะทำให้ราคาสูงสุดอยู่ที่ 62 บาท  จากเดิมราคาสูงสุดอยู่ที่ 59 บาท

bts new fares


You may also like