HomeBrand Move !!Nintendo Japan เปิดกว้างครั้งใหญ่ ให้สวัสดิการ พนง.แต่งงานกับคนเพศเดียวกันได้

Nintendo Japan เปิดกว้างครั้งใหญ่ ให้สวัสดิการ พนง.แต่งงานกับคนเพศเดียวกันได้

แชร์ :

shutterstock_nintendo

เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทในวงการเกมญี่ปุ่น เมื่อ “นินเทนโด” (Nintendo) ออกมาประกาศให้สวัสดิการกับพนักงานที่แต่งงานกับคนเพศเดียวกัน ไม่ต่างจากการแต่งงานกับคนต่างเพศอีกต่อไป แม้ว่ากฎหมายญี่ปุ่นจะยังไม่ยอมรับการแต่งงานในลักษณะดังกล่าวก็ตาม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในประเด็นเรื่องความหลากหลายในสภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่ Nintendo บอกว่าจะเคารพความแตกต่างและให้โอกาสกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าแต่ละคนจะมีเพศ อายุ สัญชาติ หรือความพิการอย่างไร โดยในกรณีนี้รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย

ทั้งนี้ การให้สวัสดิการกับการแต่งงานของพนักงานเพศเดียวกันนั้น ถูกบรรจุอยู่ใน Partnership Program ของ Nintendo Japan โดยระบุว่า สำหรับการแต่งงานของพนักงานกับคนเพศเดียวกันนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่างจากพนักงานที่แต่งงานกับคนต่างเพศ

Nintendo ให้เหตุผลถึงการเปิดกว้างในข้อนี้ว่ามาจาก “ลูกค้า” ของ Nintendo เอง ที่ต้องการเห็นความหลากหลายมากขึ้น และมองว่า การที่บริษัทให้โอกาสคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะทำให้ Nintendo แข็งแกร่งมากขึ้นในที่สุด

Source


แชร์ :

You may also like