HomeBrand Move !!เตรียมจ่ายเพิ่ม คาด “ปราสาทฮิเมจิ” เก็บค่าเข้าชม นทท.ต่างชาติเพิ่ม 4 เท่า

เตรียมจ่ายเพิ่ม คาด “ปราสาทฮิเมจิ” เก็บค่าเข้าชม นทท.ต่างชาติเพิ่ม 4 เท่า

แชร์ :

ความมีเสน่ห์อันโดดเด่นของญี่ปุ่น ประกอบกับสถานการณ์เงินเยนอ่อนค่ากำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนั่นทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งตัดสินใจ “ปรับราคา” ค่าเข้าชมเพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า “ปราสาทฮิเมจิ” หรือปราสาทนกฟินิกซ์ จะเป็นสถานที่ที่ปรับราคาค่าเข้าชมเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจากราคาเดิม

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าชมของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น จากเดิมปราสาทฮิเมจิเคยเก็บเงินที่ราคา 1,000 เยน หรือประมาณ 230 บาท ก็อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่าเป็นราคาประมาณ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,000 บาทเลยทีเดียว

สำนักข่าว Kyodo News เผยว่าค่าธรรมเนียมการเข้าชมปราสาทฮิเมจิสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เก็บเพิ่มขึ้นนี้ จะนำไปใช้เพื่อบำรุงรักษาและการปรับปรุงปราสาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า พร้อมระบุด้วยว่า ปราสาทดังกล่าวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองที่สามารถดึงดูดผู้คนได้มากมาย

การเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เพียงแต่ช่วยในการบำรุงรักษาสถานที่ แต่ยังเป็นการจัดการกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย เห็นได้จากปี 2024 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นลดลง นักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เงินดอลล่าร์และยูโร) จึงมองว่าญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าในการเยือน

ด้านข้อมูลจากปราสาทฮิเมจิพบว่า ในปี 2023 ตัวปราสาทมีนักท่องเที่ยวมาเยือนทั้งสิ้น 1.48 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 450,000 คน หรือคิดเป็น 30% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ดังนั้น สำหรับเมืองฮิเมจิแล้ว การเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ปราสาทฮิเมจิ จึงอาจเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผลในการจัดการกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของประเทศไว้ได้พร้อม ๆ กัน และมาตรการนี้ยังช่วยให้ทางเมืองมีรายได้สำหรับนำไปบำรุงรักษา และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามได้อีกทางหนึ่ง

Source

Source


แชร์ :

You may also like