HomePR Newsมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน The Future Marketer [PR]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน The Future Marketer [PR]

แชร์ :

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด สื่อสารการตลาด และ การบริหารธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2565 จำนวน 13 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษาจำนวน 36,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา(ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถรับโอกาสดีๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !!

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทุนนี้เป็นทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างนักการตลาดแห่งอนาคต โดยมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสที่มากกว่าค่าเล่าเรียนทั่วไป ดังนั้น นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ผู้ได้รับทุนยังได้รับโอกาสสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับโอกาสในการสมัครเข้าฝึกงานด้านการตลาดระหว่างเรียนกับองค์กรชั้นนำ ได้รับคำปรึกษาเรื่องอนาคตการทำงานจากนักการตลาดมืออาชีพอีกด้วย และยังได้ร่วมเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ของสมาคมการตลาดฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนๆ

นอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวในสถานการณ์เช่นนี้ แล้วยังช่วยเสริมความได้เปรียบด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย จึงอยากให้น้องๆนิสิต นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่เกี่ยวข้องสมัครมากันเยอะๆ”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://www.marketingthai.or.th/mat-scholarships-2022/ หรือ โทร 02-679-7360 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


แชร์ :

You may also like