HomePR Newsเมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ [PR]

เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ [PR]

แชร์ :

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อนำเงินไปปรับปรุงใต้พื้นที่อาคารเรียน ซึ่งจะเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนใช้ในการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ โดยมีนางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และนายภูชิต หงษ์รักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) เป็นผู้รับมอบ ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like