Home COVID-19 ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด ‘กรุงเทพฯ’ สีฟ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ผ่อนคลายเปิดกิจการเพิ่มเติม เริ่ม 1 พ.ย.

ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด ‘กรุงเทพฯ’ สีฟ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ผ่อนคลายเปิดกิจการเพิ่มเติม เริ่ม 1 พ.ย.

ccas reopen 1

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) มีมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. สรุปประเด็นมาตรการดังนี้

ปรับโซนสี
– ปรับลดจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 23 จังหวัด เหลือเพียง 7 จังหวัด ประกอบด้วยยะลา นราธิวาส สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช จันทบุรี และ ตาก

– พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 38 จังหวัด
– พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 23 จังหวัด
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด
– พื้นที่สีฟ้า (เพิ่มใหม่) เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต

พื้นที่สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยวซึ่งเป็นรูปแบบ Sandbox ใช้ชีวิตได้ปกติ ซึ่งใน 3 จังหวัดแรก ภูเก็ต กระบี่ พังงา สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้

แต่สำหรับ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร จะออกมาตรการเฉพาะในการให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ โดยจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดออกมาเป็นมาตรการและรายละเอียดอีกครั้ง

ccsa repen

มาตรการเคอร์ฟิว
– ทุกพื้นที่ไม่มีมาตรการเคอร์ฟิว เหลือเฉพาะ สีแดงเข้ม 7 จังหวัด เคอร์ฟิว 23.00 – 3.00 น.

ผ่อนคลายกิจการเปิดบริการ

1.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
– สีแดงเข้ม ห้ามเกิน 50 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามเกิน 200 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามเกิน 500 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามเกิน 1,000 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีเขียว) จัดกิจกรรมรวมกลุ่มตามความเหมาะสม

2. สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งกีฬา
– สีแดงเข้ม เปิดไม่เกิน 22.00 น. กีฬาในร่มไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้งผู้ชมไม่เกิน 50%
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดไม่เกิน 23.00 น. กีฬาในร่มผู้ชม 25% กีฬากลางแจ้งผู้ชมไม่เกิน 50%
– พื้นที่ควบคุม เปิดตามเวลาการแข่งขัน กีฬาในร่มผู้ชม 50% กีฬากลางแจ้งผู้ชมไม่เกิน 75%
– พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เปิดตามเวลาการแข่งขัน กีฬาในร่มผู้ชม 75% กีฬากลางแจ้งผู้ชมตามความจุของสนาม
– พื้นที่เฝ้าระวังและนำร่องท่องเที่ยว เปิดบริการและจัดการแข่งขันได้ตามปกติ

ccsa reopen 3

3. โรงหนัง โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน
– พื้นที่สีแดงเข้ม จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหารเครื่องดื่ม มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 50% พื้นที่โล่งนั่งได้ 75%
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำกัดจำนวนผู้ชม มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 75% พื้นที่โล่งนั่งได้ตามขนาดพื้นที่
– พื้นที่อื่นๆ เปิดปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ
– พื้นที่สีแดงเข้ม ไม่เกิน 500 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด จัดแสดงสินค้าไม่มีชิมอาหาร ไม่เกิน 500 คน
– พื้นที่ควบคุม จัดแสดงสินค้าชิมอาหารได้ ไม่เกิน 1,000 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว จัดงานได้ตามความเหมาะสม

5. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์
– พื้นที่สีแดงเข้ม เปิดเวลาปกติไม่เกิน 22.00 น. งดจัดกิจกรรม “ปิดบริการ” ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก และสวนน้ำ
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดได้ตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรม “เปิดบริการ” ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม “ไม่เปิด” สวนสนุก และสวนน้ำ
– พื้นที่ควบคุม เปิดบริการปกติ “เปิดบริการ” สวนสนุก สวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เปิดบริการได้ตามปกติ

ccsa reopen 4

6.ร้านสะดวกซื้อ
– พื้นที่สีแดงเข้ม 7 จังหวัด เปิดตามเวลาปกติ ไม่เกิน 22.00 น.
– พื้นที่อื่นๆ ที่เหลือ เปิดได้ตามปกติ

7. ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า
– พื้นที่สีแดงเข้ม เปิดไม่เกิน 22.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
– พื้นที่ควบคุม เปิดได้ตามปกติ งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เปิดได้ตามปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์ในพื้นที่

8. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก
– พื้นที่สีแดง เปิดบริการปกติ ยกเว้นใช้ไอน้ำ เปิดไม่เกิน 22.00 น.
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดบริการปกติ ไม่เกิน 23.00 น.
– พื้นที่ควบคุม เปิดบริการปกติ ไม่เกิน 24.00 น.
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เปิดบริการปกติ

CCSA reopen 1st nov 2

CCSA reopen 1st nov 3

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม