ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,500 บาท

siphhospital ศิริราช โมเดอร์นา

รพ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ราคาเข็มละ 1,500 บาท (รวมค่าบริการฉีด)

- Advertisement -


โดยเปิดจองผ่านทาง https://www.siphhospital.com/ หรือ Scan QR Code (ระบบจะเปิดจองวันที่ 22 ก.ย. 2564)

เงื่อนไขการจอง
– จำกัดการจองสูงสุด 10 เข็ม ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
– การจองในระบบจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินและแนบหลักฐานการจองเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
– ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคซีนออกนอกโรงพยาบาล

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา