หอการค้าร่วมต่างประเทศ เตรียมจัดฟอรัมธุรกิจออนไลน์ 23-24 ก.ย.นี้ กระตุ้นการลงทุนในขอนแก่น ชี้น่าลงทุนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ มั่นใจขอนแก่นพร้อมเป็น Medical Hub ของภาคอีสาน [PR]

หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย แถลงข่าวเตรียมจัดฟอรัมธุรกิจออนไลน์ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event เชื่อมโยงนักธุรกิจต่างชาติ กับนักธุรกิจท้องถิ่น ยกขอนแก่นเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เหมาะลงทุนด้าน Digital  และ Health &Wellness  สอดคล้องนโยบายจังหวัด ปั้นเป็นเมือง Medical Hub 5,000 เตียง

- Advertisement -

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย ภายใต้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย แถลงข่าวเตรียมจัดงานฟอรัมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ภายในงานมีการจัดเสวนาทางธุรกิจ, Start-up Business Pitching, จัดนัดหมายทางธุรกิจหรือ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดขอนแก่น

“ภารกิจหนึ่งของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ก็คือ การประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจในแง่การลงทุนของจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะเมืองไมซ์ซิตี้ ให้นักลงทุนต่างชาติได้รู้ ปีที่แล้วได้จัดงานถึง 3 งาน ที่เชียงใหม่ EEC ทางภาคตะวันออกและจังหวัดภูเก็ต ในปีนี้ ตั้งใจว่าจะจัดงานฟอรัมธุรกิจที่ขอนแก่น แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบัน เราจึงต้องปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ภายในงานมีทั้งกิจกรรมเสวนา การนำเสนอผลงานจากทีมสตาร์ทอัพ การนัดหมายทางธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ขอนแก่นถือว่าพร้อมในหลายๆด้าน เหมาะกับการลงทุนทั้งด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ต่างๆ และด้าน Health & Wellness โดยเฉพาะบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงและต่างชาติสนใจลงทุน” มร. สแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

ทางด้านนายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 ด้าน  โดยเน้นเรื่อง Smart Mobility การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติก สร้างรถไฟฟ้ารางเบา  ขอนแก่นซิตี้บัส   Smart Economy เมืองแห่งไมซ์ และเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และ Smart Living ศูนย์กลางทางการแพทย์ มีโรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังมีโครงการสร้าง Medical Hub 5,000 เตียง ปั้นขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนด้านที่เหลือได้แก่ Smart Environment เช่น โรงงานเผาขยะ Smart Energy อาคารต้นแบบลดพลังงานในม.ขอนแก่น Smart People  และ Smart Governance นอกจากนั้น ขอนแก่นยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญ วัตถุดิบมากมาย ที่สามารถนำไปแปรรูป สกัด และต่อยอดเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารเสริม สารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอาง รวมถึงอาหารแห่งอนาคต แมลงกระป๋องต่างๆ”

จังหวัดขอนแก่นคือ 1 ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน จึงเผยถึงแผนการกระตุ้นตลาดไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นว่า  “ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 เมืองพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองและจัดกิจกรรมไมซ์ในด้านต่างๆ ขอนแก่นถือว่าพร้อมอย่างมาก ทั้งการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอนามัย ตามหลัก Smart Control and Living with Covid-19 และผ่านการอนุมติจากผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด ว่าจัดงานลักษณะไหนได้ คนเข้าร่วมได้เท่าไหร่ เชื่อว่าตลาดไมซ์กำลังจะฟื้นตัวเร็วๆนี้”

สำหรับการจัดงานไมซ์ที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการเปิดเผยจากทีเส็บว่า จะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ โดย 3 เดือนสุดท้ายของปี 2564 จะมีทั้งหมด 6 งานด้วยกัน เริ่มด้วยงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2021 หรือมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 4  ต่อด้วย งาน  Air Rail and Logistic Expo 2021 เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวโลจิสติกส์ เพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง ระบบราง การบินและท่าอากาศยาน ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง งาน FOOD AND AGRO TECH 2021  เพื่อแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร เป็นต้น”

ทางด้าน ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  หรือ TCELS ในฐานะผู้สนับสนุนของงาน กล่าวว่า “ขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีโครงการที่ชื่อว่า เวชนคร หรือ Medicopolis  จัดตั้งขึ้นเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ เช่น การผลักดันเรื่องชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ในตับ การผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผลิตชาใบหม่อนลดความดัน และเวชภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งในงาน Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ที่กำลังจะถึงนี้ TCELS ทำหน้าที่ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรมสุขภาพระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจ นักวิจัย Startup ต่างชาติและไทย เพื่อให้เกิดการลงทุนและงานวิจัยดีๆร่วมกัน”

นอกจากนั้นแล้วภายในงานฟอรัมธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นเร็วๆนี้ ก็ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานของกลุ่ม Start-Up ถึง 10 ทีมด้วยกัน ที่นำเสนอเกี่ยวกับ application ต่างๆ สำหรับ  Smart Farming, Virtual running platform, Hybrid event & Ticketing platform, Virtual Event & Special Effect Content Editor เป็นต้น ภายใต้การดูแลของ นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ซึ่งกล่าวว่า 5 ใน 10  ทีมจะเป็นทีมที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมถึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนในขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด ต่างตอบรับการจัดงานนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100 คน ซึ่งนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล  Co-Founder KKTT ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ย้ำปิดท้ายว่า “ในจังหวัดขอนแก่นมีบริษัทไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลายบริษัท เช่น ขอนแก่นแหอวน ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของโลก มีบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ชุดกีฬาชั้นนำระดับโลก ซึ่ง order มากขึ้นเรื่อยๆ และมีหลายบริษัทที่เริ่มย้ายฐานการผลิตมาขอนแก่น  มีคนที่ย้ายกลับคืนถิ่นบ้านเกิดเพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนการลงทุน ต้องยอมรับว่า covid ทำให้โครงการต่างๆ ชะลอตัว การลงทุนในขณะนี้จึงยังมีไม่มากนัก แต่คาดหวังว่าการจัดงาน kkbf หรือ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาอีกครั้ง”

ศึกษากำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://live.eventtia.com/en/khonkaen-business-forum

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย คุณฤดี  โทร  087 331 2442  events@francothaicc.com