Home PR News Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป JRIT ICHI CYBER MARKET STATION เปิดเวที Webinar สัมมนาออนไลน์ตลอด ส.ค.นี้ [PR]

Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป JRIT ICHI CYBER MARKET STATION เปิดเวที Webinar สัมมนาออนไลน์ตลอด ส.ค.นี้ [PR]

เมื่อ Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ทุกองค์กรต้องตระหนักและลงมือทำ โดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันของคนทั้งองค์กร งาน”JRIT ICHI CYBER MARKET STATION” เปิดเวที Webinar สัมมนาออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล พร้อมร่วมเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆให้เข้าถึงการทรานส์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทุกมิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง เป็นตัวแปรที่ทำให้หลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก เนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ “New Normal” ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนในสังคม และเทคโนโลยี ระบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนเข้าถึงกัน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คน องค์กรจำเป็นต้องทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องก้าวให้ทัน  ทั้งนี้ ในปี 2564 Forbes ได้คาดการณ์ Digital Transformation Trends ไว้  ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะโตขึ้นอีกเรื่อย ๆ อาทิเช่น

 • เทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นกระแสหลัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน สามารถเรียนและทำงานได้จากทุกสถานที่ เนื่องจากมาตรการระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยง  โดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้เข้าถึงกันรวดเร็วขึ้น
 • Customer Data Platform (CDP) จะเป็นที่นิยม   เนื่องจาก CDP เป็นซอฟต์แวร์ด้านการตลาดที่ใช้จัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียว อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย และใช้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อดึงข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านการขาย การตลาด หรืออื่นๆ  และจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
 • Cybersecurity จะกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คน เริ่มทำงานที่ออฟฟิศน้อยลง และทำงานที่บ้านมากขึ้น ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องกลับมายกระดับกลยุทธ์ด้าน Cybersecurity เพื่อรองรับอุปกรณ์และเครือข่ายในการ Work from home เนื่องจากเหล่า Hackers ใช้โอกาสนี้ในการโจมตีธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากฐานข้อมูลทั่วโลก  ในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2020 การโจมตีข้อมูลธนาคารเพิ่มสูงถึง 238% และการโจมตีผ่านระบบคลาวด์เพิ่มสูงถึง 600%
 • Work from Home มีแนวโน้มจะอยู่นานกว่าโควิด-19   ทำให้เกิดการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Smart Work from Home เช่น Zoom, Webex หรือ Microsoft Teams ซึ่งส่งผลทำให้ยอดขายคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงานจากบ้านเพิ่มมากขึ้น  และเกิดการลงทุนด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทมากยิ่งขึ้นด้วย
 • Headless Tech จะ Disrupt อุตสาหกรรม และเปลี่ยนรูปแบบของการทำ e-Commerce  เกิดจากการที่ธุรกิจสามารถแยกการทำงานของ Front-End  (โปรแกรมหน้าบ้าน เช่น เว็บไซต์ แอปพลิแคชัน) กับ Back-End (โปรแกรมหลังบ้าน เช่น ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน) ได้  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า การเปลี่ยนจากประสบการณ์แบบ Omnichannel ไปสู่การเชื่อมต่อทุกอย่างตั้งแต่ โกดัง ไปถึง หน้าร้าน ไปจนถึงการให้บริการทางออนไลน์
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) จะได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เติบโตอย่างมากในยุค COVID-19 และถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนโลกธุรกิจตลอดไป หลังยุค COVID-19 เทคโนโลยี AI กระตุ้นให้ทุกองค์กรปรับตัวให้นำมาใช้มากขึ้น  และจะเป็นตัวกำหนดความสามารถทางการแข่งขันของทุกองค์กร  ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ทั้งนี้ Digital transformation ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้งาน แต่เป็นการก้าวสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญขององค์กร  เพราะ Digital Transformation ครอบคลุมถึงกระบวนการใหม่ วิธีการการทำงานรูปแบบใหม่ โครงสร้างองค์กรและขีดความสามารถแบบใหม่ รวมถึงองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานในโมเดลธุรกิจเดิม ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยเวลา ความทุ่มเทและทรัพยากรมากมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

งาน JRIT ICHI – Cyber Market Station รูปแบบมาร์เกตเพลสในโลกเสมือนจริง (Virtual event) เต็มรูปแบบพร้อมนำเสนอ IT / Digital Solutions และนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม  ด้วยแนวคิดการเปิด “ตลาด” แบ่งออกเป็น 2 โซนประกอบด้วย Manufacturing Innovation Zone และ Retail Innovation Zone   นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ตลอดเดือนสิงหาคม  สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้หลายหัวข้อตามความต้องการ  เพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากองค์กรชั้นนำ  ร่วมแชร์ไอเดีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของ Digital Transformation และเทคโนโลยีไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปคิดต่อยอดในการทำงาน ประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ถูกต้อง

 • วันที่ 4 สิงหาคม : Webinar จากบริษัท Wacom
 • วันที่ 10 สิงหาคม : Webinar จากบริษัท Hitachi Asia
 • วันที่ 11 สิงหาคม : ICHI-TALK ep.2
 • วันที่ 20 สิงหาคม : Webinar จากบริษัท Classmethod
 • วันที่ 24 สิงหาคม : Event กับ Influencer
 • วันที่ 27 สิงหาคม : Webinar จากบริษัท Cybernet

โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน JRIT ICHI CYBER MARKET STATION  ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/JRITICHI  ได้ตั้งแต่วันนี้  หลังจากลงทะเบียนแล้วจะได้รับ Code เพื่อเข้าชมบูธต่างๆ และยังสามารถนัดเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทต่างๆได้ ผ่านทางระบบ Business Matching ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆจาก JRIT ICHI ได้ทาง LINE : @JRITICHI หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-7838

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม