HomeCOVID-19คปภ.ปลดล็อคเอกสารพิสูจน์ติดโควิด-19 ให้ใช้วิธี RT-PCR เคลมประกัน “เจอ จ่าย จบ”

คปภ.ปลดล็อคเอกสารพิสูจน์ติดโควิด-19 ให้ใช้วิธี RT-PCR เคลมประกัน “เจอ จ่าย จบ”

แชร์ :

OIC covid
สถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในแต่ละวัน ส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปได้ยากในช่วงเวลานี้


คปภ. จึงออกคำสั่งด่วน! ปลดล็อคเอกสารพิสูจน์ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเคลมประกันแบบ “เจอ-จ่าย-จบ” ให้บริษัทประกันภัยใช้เอกสารการตรวจโดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

Santos Or Jaune

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID–19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ซึ่งพบว่ามีความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลาย ๆ กรณี

คปภ. ในฐานะนายทะเบียนจึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัย ใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ แบบเจอ จ่าย จบ

การออกคำสั่งนายทะเบียนทั้ง 2 ฉบับนี้ ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก คือ เริ่มจากการใช้มาตรการขอความร่วมมือไปก่อน แต่ก็ยังพบว่ามีหลายบริษัทประกันภัยที่ยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสับสนและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการออกคำสั่งนี้

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับประกันโควิด เพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย โดยการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามหรือ hospitel ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป และขยายความคุ้มครองกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย ไม่ว่าจะดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้ง ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม