ฟรี Quick MBA for SMEs: แก้วิกฤตพิชิต Covid-19 ทางรอดธุรกิจอาหาร

อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ! ใน Quick MBA for SMEs : Chula We2We Market จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจอาหารOpening Speech: ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ

- Advertisement -

วิทยากร:

  • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงศ์ CEO เบทาโกร (ศิษย์เก่าบัญชี จุฬาฯ )
  • คุณปิลันธนี สุวรรณบุบผา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
  • คุณจรัลพจน์ รุจิราโสภณ CEO ส.ขอนแก่น (ศิษย์เก่าบัญชี จุฬาฯ )
  • คุณโศจินันท์ อวิรุทธ์วรกุล เจ้าของร้าน กิน-เตี๋ยว-กัน (ศิษย์เก่าบัญชี จุฬาฯ )

ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ วัน เวลา: จันทร์ 26 ก.ค. 2564 18:00-20:00 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากเบทาโกรและไปรษณีย์ไทยที่ https://docs.google.com/forms/d/1qzWAyIR-t1RkfjYCoMJV0Ht9N4VedTqn9_J25vVHx80/edit?usp=sharing

รับชมได้ทางเฟสบุ๊กเพจ: Chulalongkorn University และเฟสบุ๊กเพจเครือข่ายพันธมิตร

  • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: ทปอ
  • CBSchula
  • CBSacademy
  • จุฬาฯมาเก็ตเพลส
  • Brand Buffet