HomeBrand Move !!กลุ่มเซ็นทรัล เปิดบริการ ‘แกร็บเอ็กซ์เพรส’ ส่งอาหารร้าน ‘อร่อยดี’ ถึงหน้าบ้าน ‘ผู้ป่วยกักตัว Home Isolation’

กลุ่มเซ็นทรัล เปิดบริการ ‘แกร็บเอ็กซ์เพรส’ ส่งอาหารร้าน ‘อร่อยดี’ ถึงหน้าบ้าน ‘ผู้ป่วยกักตัว Home Isolation’

แชร์ :

CRG Chula Grab Express

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้เตียงรักษาในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีมติเห็นชอบแนวทางในการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักในที่ชุมชน (Community Isolation) ในกลุ่มผู้ป่วยโควิดไม่มีอาการ อายุน้อยกว่า 60 ปี  ร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน  ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล และผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ Hospitel มาแล้วอย่างน้อย 10  วัน ให้กลับมากักตัวที่บ้านต่อ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แนวทางการดูแลกลุ่มผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ทางโรงพยาบาลจะประเมินการรักษาทางออนไลน์แบบรายวัน พร้อมจัดส่งอุปกรณ์วัดไข้ ยา และอาหารทุกมื้อ

คุณณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่าด้วยเหตุนี้กลุ่มเซ็นทรัล โดยบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งอาหารปรุงสุกจาก แบรนด์ “อร่อยดี” และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือซีอาร์จี มอบให้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมมาตรการ Home Isolation ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ครบทั้ง 3 มื้อทุกวัน

โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ แกร็บ (Grab) อำนวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยถึงที่พัก ผ่านบริการแกร็บ เอ็กซ์เพรส  ซีอาร์จีและแกร็บจะรักษาข้อมูลของผู้ป่วยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลจะถูกทำลายทิ้งทันทีเมื่ออาหารส่งถึงผู้ป่วยวันต่อวัน

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ร่วมสมทบทุนค่าอาหารและบริการจัดการ ที่ทางโรงพยาบาลได้รับจากทางภาครัฐเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่หลากหลายและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

CRG Chula Grab Express

ทางด้าน ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทั้งใน โรงพยาบาลและ Hospitel  ซึ่งเราดูแลกว่า 500 ราย เกือบทุกวัน ทำให้ไม่สามารถมีเตียงรองรับเพียงพอ

อีกทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัด ดังนั้น ทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลคนไข้ที่บ้านระหว่างรอเตียง (Home Isolation) โดยได้เตรียมทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ระบบเทคโนโลยี  ยา และ อาหาร เพื่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ ภายใต้แนวคิด การที่คนไข้ยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาล แต่หากมีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมติดต่อใกล้ชิด จะช่วยทำให้คนไข้อุ่นใจ ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรง และสามารถหายป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

สำหรับด้าน “มื้ออาหาร” ทางเราได้มองหาพันธมิตรในการดำเนินการจัดทำและจัดส่งอาหาร เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล จึงขอรับการสนับสนุนจาก “กลุ่มเซ็นทรัล” ซึ่งมีธุรกิจร้านอาหาร ในการเป็นตัวกลางจัดสรรอาหารปรุงสุก ส่งถึงผู้ป่วย Home Isolation ภายใต้การดูแลของทางโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในชื่อโครงการ MEAL FOR YOU” โดยมีการนำร่องจัดส่งอาหารผ่านแกร็บให้กับผู้ป่วยบางรายแล้ว

CRG Chula Grab Express


แชร์ :

You may also like