TOA ไม่ทิ้งกัน เร่งช่วยเหลือสาธารณสุขเพื่อชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน [PR]

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง  ด้วยยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยมีอาการหนักเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจเริ่มขาดแคลน หลายองค์กรต่างเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายและบรรเทาลงโดยเร็วที่สุด

- Advertisement -

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมเดินเคียงคู่ช่วยเหลือชุมชน ที่จะก้าวฝ่าวิกฤตโควิด-19นี้ ไปด้วยกันอย่างเต็มกำลัง นายจตุภัทร์  ตั้งคาราวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA  เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ที่ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบรอบด้านต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา TOA ก็ได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ภาคส่วนต่างๆ เสมอมา แต่สิ่งสำคัญที่เราไม่เคยมองข้าม นั่นคือ การร่วมเดินเคียงข้างชุมชนของเรา ร่วมแก้ไข และบรรเทาปัญหาให้ตรงจุด จะเห็นได้ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ จังหวัดสมุทรปราการต้องรับมืออย่างหนัก โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องแบกรับภาระตรวจรักษาผู้ป่วย ท่ามกลางขีดจำกัดรอบด้าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีไม่เพียงพอ  TOA จึงต้องการแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ตรงกับความจำเป็นมากที่สุด เราจึงได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของชุมชน ทั้งในรูปแบบการมอบเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19  รวมถึงการมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลในชุมชน เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจนต่อไป”

ดังนั้น TOA จึงเร่งมอบความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

  • มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  • มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จำนวน 3 เครื่อง และเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 3000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ
  • มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบางพลี

TOA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินเคียงคู่ชุมชน และสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ให้คลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน.…

#TOAไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19