ปตท. ลงตลาด Plant-based ตั้งบริษัทร่วมทุน NRF เปิดโรงงานผลิตปี 65

PTT NRF cover

ปัจจุบันตลาด Plant-based Food ในไทย มีมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท และศูนย์วิจัย Krungthai Compass ธนาคารกรุงไทย คาดว่าในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเป็น 45,000 ล้านบาท หรือเติบโตโดยเฉลี่ย 10% ต่อปี

- Advertisement -

ขณะที่ตลาดโปรตีนทางเลือกในตลาดโลก KKP Research รายงานว่าปัจจุบันมีมูลค่าตลาด 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวภายในเวลา 5 ปีจากนี้ไปอยู่ที่กว่า 68,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2025

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่พลาดโอกาสเข้าสู่ตลาด Plant-based ที่กำลังเติบโตเช่นกัน ล่าสุดบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทย่อย ปตท.ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ “โนฟ ฟู้ดส์” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท อินโนบิกและโนฟ ฟู้ดส์ ถือหุ้นเท่ากัน 50:50 โดยจะจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564

บริษัทร่วมทุนนี้จะดำเนินธุรกิจโปรตีนทางเลือก โดยระยะแรกจะพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) แบบครบวงจร โดยจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนำเข้าขั้นสูงในประเทศไทย กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี เพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน รองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารสำหรับอนาคต (Food for Future) ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น คาดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ไตรมาส 4 ปี 2565

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของทุกวัย การลงทุนครั้งนี้จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการและโภชนเภสัช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่อินโนบิก (เอเซีย) ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากการดูแลรักษาสุขภาพแล้วยังเป็นการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ของ ปตท.

คุณแดน ปฐมวาณิชย์

คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า การลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-based ร่วมกับ ปตท.นี้ มีกำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2565 เพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตและจัดจำหน่ายในอาเซียน

โดยบริษัทร่วมทุนนี้ ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและขายสินค้า Plant-based การพัฒนาร้านค้าต้นแบบ (Experience Store) และวิจัยและพัฒนา (R&D) โปรตีนทางเลือกอื่นๆ (Alternative Proteins) เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย อัลมอนด์ ข้าวโอ๊ต โดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปสมัยใหม่มาพัฒนารสชาติ รูปลักษณ์ กลิ่น และผิวสัมผัส ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้ง อินโนบิกและโนฟ ฟู้ดส์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจ Plant-based ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกในระดับโลก

การร่วมทุนในครั้งนี้ยังถือเป็นการรองรับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม Plant-based ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ NRF และถือเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านอาหารโปรตีนจากพืช ปัจจุบัน NRF เตรียมขยายกำลังการผลิตเพื่อพร้อมรองรับการผลิตอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดการประหยัดต่อหน่วย ลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้น เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านอาหารโปรตีนจากพืชในไทยมีโอกาสสร้างอัตรากำไรที่ดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดจากเดิมที่ 2-10% ไปสู่ระดับ 10-35% และคาดว่ามูลค่าตลาดอาจแตะระดับ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2567