เปิดสถิติรับวัคซีน Covid-19 ประเทศร่ำรวยฉีดวัคซีนเร็วกว่าประเทศยากจน 25 เท่า

vaccine zenecaเปิดสถิติการฉีดวัคซีน Covid-19 โลก ที่ฉีดไปแล้วกว่า 726 ล้านโดสใน 154 ประเทศ พบประเทศร่ำรวยมีอัตราการฉีดวัคซีนเร็วกว่าประเทศยากจนอย่างน้อย 25 เท่า

- Advertisement -

สำหรับที่มาของอัตราความเร็วดังกล่าว มีการอ้างอิงจาก Bloomberg Vaccine Tracker ที่พบว่า 40% ของการวัคซีน Covid-19 กระจุกตัวอยู่ใน 27 ประเทศที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งประชากรของ 27 ประเทศนี้รวมกันคิดเป็น 11% ของประชากรโลกทั้งหมด

หันมาดูประเทศยากจนกันบ้าง 11% ของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก พบว่าได้รับวัคซีนไปแล้วเพียง 1.6% จากวัคซีนทั้งหมด 726 ล้านโดส ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของวัคซีนในโลกทุนนิยมได้ดี

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขออกมาในลักษณะดังกล่าวเป็นเพราะประเทศร่ำรวยมีเงินมากพอที่จะสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเอาไว้ล่วงหน้า และสามารถสั่งซื้อในปริมาณที่มากพอสำหรับประชาชนในประเทศ

ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างหนัก ปัจจุบัน อเมริกาเป็นประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะครอบคลุม 75% ของจำนวนประชากรได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า

ส่วนในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกอย่างแอฟริกา พบว่าในจำนวน 54 ประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปดังกล่าว มีเพียง 3 ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเกิน 1% ของจำนวนประชากร และยังมีอีกกว่า 20 ประเทศที่ยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศแต่อย่างใด

Source

Source

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand