HSBC ยุบชั้นผู้บริหาร ให้มานั่ง Hot Desk ชี้เป็น “waste of real estate”

HSBC

จากที่เคยให้พื้นที่ผู้บริหารเป็นชั้น 42 ของสำนักงานใหญ่ใจกลางกรุงลอนดอน ตอนนี้ดูเหมือนว่า HSBC จะตัดสินใจใหม่ ด้วยการยุบชั้นดังกล่าวแล้วให้บรรดาผู้บริหารมานั่ง Hot Desk แทนแล้ว

- Advertisement -

เหตุที่ทำเช่นชั้น ทาง HSBC อธิบายว่า เพราะมันเป็นสิ่งที่ “waste of real estate” เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่ได้เข้าทำงานในออฟฟิศ 5 วันต่อสัปดาห์อีกต่อไป (ตอนนี้พวกเขาทำงานจากที่ไหนก็ได้) จึงไม่มีความจำเป็นต้องเสียงบประมาณให้สิ้นเปลือง

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา HSBC ยังเคยประกาศว่าบริษัทจะลดพื้นที่สำนักงานของตนเองลงประมาณ 40% เนื่องจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปด้วย

สำหรับพื้นที่ที่ว่างลงนั้น ทางผู้เช่าก็ไม่ต้องใจเสีย เพราะ HSBC บอกว่าจะนำไปทำเป็นห้องประชุม และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับใช้สร้างสรรค์งานร่วมกันแทน

Source

Source